Genealogische Werkgroep Kamphorst

Kamphorst, een Veluws en een Twents geslacht

Tak Putten

Pn-IVd
Jan Willem van Nijendaaal werd niet geboren in 1880 maar op 24 maart 1890.

Pn-Vs3
Cornelia Stout-Kamphorst is niet geboren op 26 augustus 1926 maar op 11 augustus 1924 zo blijkt uit een foto van haar grafsteen.(afb...) 

Pn-Vt1
Elbertje Maria's echtgenoot heet niet Pilman maar Poolman en het woonadres luidt Liebergerweg.

Pn-Vw
Hendrikus is niet overleden op 21 augustus 1986 maar op 21 augustus 1976.

Pn-VIe
Gerrit Jan is niet overleden op 25 augustus 1996 maar op 25 augustus 1995.

Pn-VIzp
Het vermelde adres van Anthonius Aalt moet luiden Vingboonsstraat.

Pn-VIIzj1
Stefan Thomas is niet geboren op 26 juli 1991 maar op 28 juli 1991.

Pn-VIIzx
René Aalt Kamphorst is niet op 18 juni 1958 geboren maar op 18 juli 1958. Zijn adres te Huizen luidde Vecht 32 en hij was vanaf 1993 woonachtig aan de Albardastraat 3. Zijn schoonmoeder heet voluit Trientje Harmina Wieringa.