Genealogische Werkgroep Kamphorst

Kamphorst, een Veluws en een Twents geslacht

 

Vandaag 6 juni 2020 bereikte ons het verdrietige bericht dat Arie Kamphorst op 30 mei jl. is overleden.

Arie was de voorzitter van de Genealogische Werkgroep Kamphorst en hoofdredacteur van het boekwerk en supplement "Kamphorst, een Veluws en een Twents geslacht".

Onder zijn bezielende leiding heeft de werkgroep (bestaande uit Jan Kamphorst, Wilco Kamphorst, Els Visscher-Vleugels en Gert van de Pol) de genealogie van de familie Kamphorst samengesteld en gepubliceerd.

Zijn interessegebieden waren breed en naast genealogisch onderzoek hield hij zich ook bezig met natuur en milieu en de zorg om onze aarde.

Wij zullen het onderzoek naar de famlie Kamphorst in zijn geest proberen voort te zetten en wensen langs deze weg de familie en bekenden veel sterkte in deze tijd.