Genealogische Werkgroep Kamphorst

Kamphorst, een Veluws en een Twents geslacht

Aanvullingen Amersfoort

At-Ia(Ia4 van de tak van Voorthuizen)
Een achter-achterkleinzoon van Gijsbert maakte er ons op attent dat Gijsbert gedurende zijn leven de Franse tijd heeft meegemaakt, die van 1795 tot 1813 duurde. Vooral koning Lode­wijk Napoleon, die van 1806 tot 1810 regeerde, heeft veel belangrijke instellingen in het leven geroepen. Belangrijk voor de genea­logie zijn onder andere de instellingen van de burgerlijke stand en het nieuw notarieel archief, waarvan de samenstellers van het boek "Kamphorst" gretig gebruik hebben gemaakt.

At-Ia5
Op 5-9-1933 is in de leeftijd van 79 jaar te Amersfoort overleden Herman Gijsbertus van Ginkel (zn. v. Jan van Ginkel en Martje Kamphorst) en op 28-12-1918 is in de leeftijd van 68 jaar te Amersfoort overleden Bartje van Ginkel (dr. v. Jan van Ginkel en Martje Kamphorst)

At-IIa(Ia1)
Gerrit Gijsbertse, die gedoopt werd in de Nederduits Gerefor­meerde Kerk te Amersfoort, is ten tijde van de doleantie Hervormd ge­worden. Hij werd in juli 1831 op belij­denis aange­nomen in de Hervormde Gemeente van Leusden.
Gerrit werd op 1-11-1839 aangesteld als tuinman op het land­goed Oldhorst te Oldenbroek. Hij kreeg daar een vaste aanstel­ling en een woning, zodat hij kon trouwen en een gezin kon stichten. Zijn woonadres was Broekdijk 106. Dit pand stond bij een  boerderij, die ook eigendom was van het landgoed Oldhorst. In hetzelfde huis woonde later ook een tuinknecht, die waarschijnlijk bij Gerrit en Gerritje in de kost was.
Op 28-5-1850 vertrok Gerrit met zijn gezin naar Zeist, waar hij ging wonen in huis B 95 K. Daar kwam van 27-4-1863 tot 13-11-1865 Gerrit's oudste zoon Gijsbert als tuinknecht inwonen. Ook Gerrit's jongste zoon, die te boek stond als palfrenier en koetsier, woonde toen nog bij zijn ouders.
Van 29-4-1867 tot 18-10-1871 woonden Gerrit en Gerritje in Loosduinen, in een huis genummerd CN 7 n.k. Gerrit was daar tuin­baas.
In oktober 1870 verhuisde het echtpaar naar Amersfoort, waar het ging wonen in een huis met nummer C103, dat later werd omgenummerd naar C176. Daar kwamen zowel Gerrit als Gerritje te overlijden.

At-IIIa (IIa1)
Gijsbert woonde van 27-4-1863 tot 13-11-1865 bij zijn ouders te Zeist. Hij was daar tuinknecht. Op 30-10-1875 vestigde hij zich, komend vanuit Wassenaar, te Renswoude, van waar hij op 26-4-1876 weer vertrok naar Voorschoten. Gijsbert's echtgenote Maria van Nie is geboren te Bunnik op 11-5-1834. Zij kreeg nog een vierde kind, n.l. Gerrigje, geboren te Wassenaar op 24-5-1873 en overleden aldaar op 23-1-1875.

At-IIIa2
Deuwke (niet Dieuwke) Kamphorst trouwde te Wassenaar op 26-5-1897 met Willem Pieter Gussekloo (geboren te Voorschoten op 29-7-1867, overleden te Wassenaar op 25-7-1954). Deuwke zelf is overleden te Wassenaar 1-10-1955. Zij kreeg 9 kinderen, n.l. Dirk, Gijsbert, Willem Pieter, de tweeling Maria en Johanna Frederika, Maria Johanna Frederika, Johannes Frederik, Gerrit en Dina.

At-IIIb(IIa2)
Hendrik Jan was militair van 30-4-1861 tot 29-4-1866 en werd later tuinman en bloemist. Zijn echtgenote Maria Gerarda werd geboren te Doorn op 17-4-1840 en is overleden te Purme­rend op 26-12-1902. Ook haar vader was tuinman.
Van 29-4-1866 tot zijn huwelijk op 30-1-1867 woonde Hendrik Jan te Leusden. Daarna verbleef hij, behalve in de in het boek genoemde plaat­sen, nog in Harderwijk tot febru­ari 1879 en te Beemster vanaf 20-12-1887.

Gedurende zijn verblijf te Leusden kreeg Hendrik Jan verkering met Maria Gerarda van Blankensteijn uit Doorn. Als jongeman op vrijersvoeten liep hij op zaterdag van Leusden naar Doorn. Van daar moest hij weer tijdig vertrekken, om 's maandags weer op tijd op zijn werk te kunnen verschijnen.
Te Hulshorst woonde Hendrik Jan tot 14-7-1868. Hij was daar tuinman op het land­goed bij kasteel De Essen­burg. Hij woonde er in een tuinmanswoning dichtbij het kasteel. In 1938 kreeg deze woning het adres Harderwij­kerweg 580 te Hulshorst.
Vanaf 11-7-1868 vestigde Hendrik Jan zich met zijn gezin in de buurtschap Hierden onder Harderwijk, in een huis met nummer 38a B.K. in wijk 12. Het huis lag op het grondge­bied van het landgoed De Essenburg en Hendrik Jan had er een tuinknecht als medebewoner. Het adres in 2007 is Zuiderzeestraatweg 195.
Op 22-1-1879 werd Hendrik Jan tuinman op het landgoed van kasteel Renswou­de. Hier werden zijn twee jongste dochters geboren. Het gezin woonde in één van de laatste huizen rechts op de voorhof van het kasteel.
Het gezin vertrok op 20-12-1887 naar Beemster. Daar werden Hendrik Jan en zijn gezinsleden in het bevolkingsregister eerst ingeschreven als zijnde Nederlands Hervormd en later als Gereformeerd Dolerend.
Op 7-5-1889 vestigde Hendrik Jan zich in Purmerend op het adres Tuinstraat C.79. Dochter Sara Maria ging daar werken als dienstbode. Uit advertenties blijkt dat Hendrik Jan er een zelf­standig werkende tuinman is geworden en dat hij er een eigen huis bezat. Zijn huis en tuin aan de Tuinstraat hadden een opper­vlakte van 225 m2.
Hendrik Jan stond bekend als "een vrolijke man". Eén van zijn kleinkinderen omschrijft hem als volgt: "Ik kan mij herinneren dat het een lieve man was, met lieve zachte ogen; hij had altijd onder zijn bed een doos met ansichtkaarten en daar mochten we dan naar kijken".
Vanuit Canada ontvingen wij een heel oude portretfoto van Hendrik Jan (afb.  ) en ook van Maria Gerarda van Blanken­steijn hebben wij een foto ontvangen (afb.  ).

Afb.  : Portret van Hendrik Jan I (At-IIIb).

Afb.  : Portret van Maria Gerarda van Blankensteijn.

At-IIIb2
Sara Maria was in 1890 dienstbode op het adres Weerwal D101 te Purmerend. Zij woonde enige tijd te Den Haag bij haar zuster Gerritje tussen oktober 1896 en juli 1898. Vanaf 23-8-1904 stond zij ingeschreven in het bevolkingsregister van Rotter­dam, waar zij werkte als dienstbode op het adres 's-Graven­dijk­wal 283 tot 16-10-1905 en op het adres Pijnackerplein 25 vanaf die datum.

Op 9-6-1906 vertrok Sara Maria naar Amerika met de stoomboot Noordam van de Holland-Amerika Lijn. Zij reisde met een echt­paar Van Krimpen, met als reisdoel een bezoek aan een dominee Cornelius Pieneman in Grand Rapids in Michigan.
In Grand Rapids trouwde Sara Maria op 29-12-1914 met de 54-jarige, in Nederland geboren tuin­man Adriaan Dingemanse uit Denver in Colorado, die al eerder gehuwd was geweest (zn. v. Leonard Dingemanse en Suzanna Kooman). Later trouwde zij in Amerika, op een onbekende plaats en datum, met ene Speyer. Tenslotte huwde zij in Amerika op 3-2-1922 de 66-jarige, in Nederland geboren arbeider Jacob Kosten, die eveneens al eerder getrouwd was geweest (zn. v. Jacob Kosten en Anna Clement).
Uiteindelijk kwam Sara Maria, als weduwe van Jacob Kosten, berooid terug naar Nederland. Op 19-9-1932 werd zij "arm als een kerkrat" liefdevol opgenomen in het gezin van haar broer Gerrit aan de Willem de Zwijgerlaan te Den Haag. Om een kamer voor haar vrij te maken, moesten twee zonen van Gerrit op kamers gaan wonen.
Op 26-8-1938 tenslotte verhuisde "tante Saar" naar het adres Van Boetzelaerlaan 53, waar zij op 6-11-1940 is overleden. Een nichtje van Sara Maria ging daar wel bij haar op bezoek en omschreef haar als "een leuk en optimis­tisch mens, met wie je kon lachen".

At-IIIb5
Maria Gerarda is geboren te Hierden en is overleden op 21-3-1935. Zij trouwde op 1-11-1900 te Purmerend met Willem Pet (horlogemaker en marktmeester, geb. 17-11-1872, overl. 23-6-1973 te Doorn). Zij woonde met hem aan de Singel te Purmerend. Kinderen: Aldert (geb. Purmerend 16-10-1901), Hendrik Jan (geb. Purmerend 4-6-1904) en Maria Gerarda (geb. Purmerend 20-9-1914).

At-IIIb6
Vanaf 30-10-1896 woonde Gerritje te Den Haag op het adres Lange Lombardstraat 24. Zij keerde op 5-10-1900 terug naar haar geboortplaats Purmerend.
Gerritje woonde in 1921 op het adres Vlietstraat 28-1 te Am­sterdam. Zij trouwde daar op 20-10-1921 met de weduwnaar Christiaan Vink (gewezen bakker, later bode bij de Rijksverze­keringsbank, zn. v. Jan Vink en Marijtje Klink, geb. Purmerend 11-11-1862, overl. Amsterdam 6-6-1940).
Op 13-6-1960 verhuisde Gerritje naar het adres Kerkweg 26 te Beekbergen. Op 24-11-1960 is zij overleden te Apeldoorn in Sanatorium Bosch­rust. Zij werd begra­ven op 26-11-1960 op begraafplaats De Heidehof te Ugchelen.

Na het overlijden van Christiaan Vink ging Gerritje over van de Gereformeerde Kerk in Hersteld Verband naar de Christelijk Gere­formeerde Gemeente, wat haar door haar schoonfamilie nogal kwalijk is genomen. De kleinkinderen van Christiaan Vink waren ook al niet erg over Gerritje te spreken. Zij vonden haar streng, preuts en klagerig. 
Het overlijden van Gerritje kwam kennelijk nogal onverwacht, want de rouwkaart leek snel in elkaar gezet te zijn. In de tekst stond een spelfout en de kaart bevatte geen traditionele teksten, zoals men zou mogen verwachten bij het overlijden van een gelovige vrouw zoals Gerritje.
Na de begrafenis kwam de familie bijeen in Hotel Suisse te Apeldoorn, voor het voorlezen van het testament. Elke neef en nicht van Gerritje erfde 11 cent. Dit was verwon­derlijk, want iedereen wist dat Tante Ger nogal "in de slappe was zat". Zij "hing altijd vol" met goud, zoals gouden oorbel­len, horlo­ge, armbanden en ringen. Men was van plan om navraag te doen bij het tehuis, maar daar is niets van terecht gekomen.  

At-IIIb7
Henrieka Joanna vestigde zich te Den Haag op 22-12-1903, kwam terug naar Purmerend op 1-11-1904 en vertrok weer naar Den Haag op 25-1-1905. Zij trouwde te Den Haag op 2-5-1906 met Marinus Leo Stephanus Oudewaal (lijstenmaker en spiegelfabri­kant, later treinmachinist, zn. v. Hermanus Oudewaal en Wil­helmina van der Bijl, geb. Wassenaar 26-12-1878, overl. Breda 21-7-1962).
Het gezin woonde te Stompwijk, Voorburg, Den Haag, Den Bosch en Breda. Kinderen, geboren na een leven­loos ter wereld geko­men dochter­tje: Henk Jan Willem (geb. te Veur in de gem. Leid­schendam op 20-7-1910), Hermanus Marinus (geb. Veur 24-9-1912) en Maria Gerarda (geb. Voorburg 19-4-1919).
Henrieka Joanna is overleden te Breda op 9-3-1959 en werd begraven te Den Haag.

Henrieka Joanna's echtgenoot hing het Rooms Katholieke geloof aan en Henrieka zelf was gereformeerd. De overlevering wil dat "zij het samen goed hadden en hij haar niets in de weg legde wat kerkgang of zo betrof". De kinderen werden gereformeerd opge­voed.
Henrieka Joanna heeft in de tweede wereldoorlog heel wat meegemaakt. Haar oudste zoon Henk Jan Willem werd op 5-8-1944 te Vught gefusilleerd door de Duitse bezetter en op 3-3-1945 werd haar huis aan de Pijnacker Hordijkstraat te Den Haag tijdens het bombardement van het Bezuidenhout in de as gelegd.

At-IIIc(IIa3)
Toen Elbertus nog bij zijn ouders woonde in Zeist, stond hij in het bevolkingsregister te boek als palfrenier en koetsier. Zijn vrouw Cornelia van Tellingen kwam vanuit Jutphaas op 13 oktober 1869 eveneens naar Zeist. Elbertus ging daar wonen in huis F29, later huis 30 B.k. Op 29 april 1874 vertrok het gezin naar Utrecht. Rond 1920 woonden zij aan de Steniaweg te Zeist.

At-IIIc3
Gerritje werd geboren c.1870 en trouwde te Utrecht op 1-11-1899 met Cornelis Sluijk (geb. gem. Ginneken en Bavel c.1869, zn. v. Isaac Cornelis Sluijk en Hendrina Catharina Lips).

At-IIIc4
Pieternella Kamphorst Pieternella werd geboren in de gemeente Maarsseveen op 1-1-1883 en trouwde te Utrecht op 8-11-1906 met Anthony Bussche (geb. Zeist 9-5-1880, zn. v. Christiaan Bussche en Klaasje de Liefde).

At-IIId (IIb2)
Arie's echtgenote Gerritje Wallet overleed te Amersfoort op 28-1-1953.

At-IIId1
Op 5-3-1922 is in de leeftijd van 3 jaar te Amersfoort overleden Hermanus Gerritsen (zn. v. Barend Gerritsen en Marretje Kamphorst).

At-IVa3
Gijsbertha werd weduwe in 1970 en woonde in het verzorgingstehuis te Voorburg in 2003. Zij overleed te Voorburg op 14-8-2003 in huize Rustoord en werd begraven op de Gemeentelijke Begraafplaats te Harderwijk op 19-8-2003.

At-IVb (IIIa3)
Johannes Elizabertus werd geboren te Wassenaar op 29-9-1870 en is overleden te Vianen op 6-8-1938. Hij trouwde te Vianen op 26-5-1904 met Neeltje de Vor (geb. Vianen 27-2-1873, dr. v. Harmen de Vor en Adriana Veen).

At-IVc(IIIb3)
In Den Haag en omgeving woonde Gerrit op de adressen Vaillant­laan 95 te Den Haag vanaf 31-7-1902, Sint Aldegondeplein 19 te Scheveningen vanaf 2-5-1910 en Willem de Zwijgerlaan 82 vanaf 12-10-1932. Zijn weduwe Marretje verbleef met haar dochters bij haar broer Floris op het adres Kerkstraat 18 te Zetten van 18-2-1943 tot 18-10-1945, waarna zij terugkeerde naar haar huis aan de Willem de Zwijgerlaan in Den Haag. Zij werd op 15-1-1971 te Den Haag begraven bij haar echtgenoot Gerrit op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
 
Toen Gerrit's ouders op 20-12-1887 van Renswoude naar Beemster verhuisden, verbleef Gerrit al te Putten op de Veluwe, waar hij op 6-8-1886 was aangekomen. Hij werkte daar als tuin­knecht bij een tuinman Hendrikus Knoppers in de buurtschap Hoef, bij wie hij ook inwoonde. Het huidige adres van dit huis is Olden­al­lerallee 1. Deze allee is de oprijlaan van het kas­teel Olden­al­ler en het is dus waarschijnlijk dat Gerrit en zijn baas Hendrikus in dienst waren van de kasteelheer Mr. Willem baron van Goltstein (afb. ).
Op 7-8-1890 voegde Gerrit zich weer bij zijn ouders te Purme­rend, waarbij zijn broer Gerardus hem in Putten ging vervan­gen. 
In de bevolkingsadministratie van Putten staat Gerrit te boek als Nederlands Hervormd.
Na een verblijf bij zijn ouders te Purmerend tot 2-3-1892 woonde Gerrit eerst te Arnhem en vanaf 26-1-1894 te Berkel-Ro­denrijs. In de laatstgenoemde plaats trok hij in bij zijn broer Gerardus, die zich er al eerder gevestigd had. Gerrit stond er in het bevolkingsregister geregistreerd als tuin­knecht en als gereformeerd.
Op 6-2-1896 vertrok Gerrit als tuindersknecht naar Loosduinen en op 3-4-1896 ging hij als loopman of loopknecht wonen op het adres Pastoorswarande 86 te Den Haag. Daarna verbleef hij in Den Haag nog achtereenvolgens op de adressen Van Gogh­straat, N.W.Binnensingel 137, Twentstraat 6 en Vaillantlaan 95. Op het laatste adres woonde hij boven een winkel ook na zijn huwelijk in 1902. Hij stond toen te boek als winkelier en wijnhandelaar. De Vaillantlaan was nog een rustig, be­boomd flaneerpad met aan weerszijden een ventweg voor hand­karren, koetsen en paard-en-wagens.
In Den Haag werd Gerrit later ook zelfstandig hovenier en bloe­mist.
Gerrit's kinderen waren erg creatief met muziek, schilderen, houtsnijwerk en handwerken. Zij waren echter, net als hun ouders, nogal gesloten. Marretje was afstandelijk, streng en zeer conservatief. Op zondag ging men tweemaal ter kerke en mocht men verder alleen lezen en wandelen. Op zaterdagavond ging de fietsenschuur op slot en die werd pas op maandagmorgen weer geopend.    
Tijdens de tweede wereldoorlog moest Gerrit's weduwe Marretje, gedwongen door de bezetter, met haar twee inwonende dochters het huis aan de Willem de Zwijgerlaan verlaten. De reden hiervoor was dat de Duitsers in dit deel van Den Haag een defensiesysteem gingen inrichten als onderdeel van de "Atlan­tic Wall". Marretje vertrok op 18-2-1943 en keerde pas op 18-10-1945 naar Den Haag terug. In de tussentijd verbleef zij te Zetten in de Betuwe. Omdat in de Betuwe tijdens de bevrijding zwaar gevochten werd, moest zij ook van daar tijdelijk geëva­cueerd worden.

Afb.  : Kasteel Oldenaller te Putten

At-IVd(IIIb4)
Op 5-11-1890 ging Gerardus vanuit zijn ouder­lijk huis te Purmerend naar Putten op de Veluwe, waar hij tot 16-5-1892 verbleef als tuinknecht op het landgoed Oldenal­ler (zie bij At-IVc).
Op 3-3-1893 vertrok Gerardus opnieuw uit zijn ouderlijk huis, deze keer met bestemming Berkel en Rodenrijs in Zuid-Holland. Hij werd daar tuindersknecht en ging wonen in huis B63, later omgenummerd tot A53. Later kwam in dat huis zijn broer Gerrit bij hem inwonen.
Op 31-1-1898 keerde Gerardus weer terug naar Beemster om zich na zeven maanden op 5-9-1898 in Den Haag te vestigen. Op 12-11-1902 trouwde hij in Purmerend met Trijntje Kooijman (dr. v. Jan Kooijman en Geertje Ossebaar). Zij gingen wonen "in een smal huis" op het adres Duinweg 17 te Schevenin­gen. Gerardus is daar overleden op 7-11-1938.
Na de dood van haar echtgenoot is Trijntje Kooijman nog meerdere malen verhuisd, achtereenvolgens naar Velsen, Heemstede en Purmerend. In 1948 keerde zij echter weer terug naar Den Haag, waar zij tot haar overlijden op 21-12-1958 bleef wonen. Zij is overleden in het huis van haar dochter Maria Gerarda.

At-IVd1
Maria Gerarda is overleden te Den Haag op 11-11-1992.

At-IVd3
Gerardus is in 1938 te Warmond overleden door verdrinking.

At-IVe (IIIc1)
Geurt trouwde te Utrecht op 10-8-1905.

At-IVg3
Sophia is overleden te Bussum op 6-2-2007.

At-Va2
Gretha Gerda Kamphorst, geb. gem. Meppel 22-11-1931, tr. Vlaardingen 4-1-1957 Johannes Pieter Prins (geb. gem. Rotterdam 2-3-1931). Kinderen: Jaap (geb. gem. Vlaardingen 22-11-1957), Jan Peeting (geb. gem. Vlaardingen 29-3-1959), Annemarie (geb. gem. Eindhoven 29-11-1960) en Erik (geb. gem. Eindhoven 7-9-1963).

At-Va3
Jacoba Aukje Kamphorst, geb. 28-12-1935, tr. 18-11-1970 Franciscus Everardus Luyckx (geb. 20-12-1940, gesch. v. Jacoba Aukje 1-3-1985, zn. v. Johannes Baptist Luyckx en Cornelia Maria Fraterman)

At-Vb(IVc1)
Hendrik Jan is overleden in verpleeghuis De Strijp te Den Haag. Zijn echtgenote verhuisde toen naar Rotter­dam/Overschie. Zij is overleden in het IJssellandziekenhuis te Capelle a/d IJssel. Beiden liggen begraven op de begraafplaats Nieuw Eykenduynen te Den Haag.

Wij ontvingen een trouwfoto van Hendrik Jan en Martina Janne­tje Maartje (afb.  ) en een foto van zijn kinderen op jonge leeftijd (afb.  ).

Afb.  : Trouwfoto van Hendrik Jan II (At-Vb) en Martina Jannetje Maartje.

Afb.  : De kinderen van Hendrik Jan II (At-Vb) in 1950.

At-Vb1
Na een aanstel­ling als receptionist bij Wijers Groothandel vervulde Hendrik Jan zijn militaire dienstplicht van 6-8-1958 tot 2-7-1960 en van 29-1-1962 tot 7-3-1962. Na een Cum Laude afgesloten dagopleiding werd hij grafisch ontwerper. Hij kreeg vaste aanstellingen als docent bij de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Den Haag vanaf 1-11-1969 en bij de Academie voor Beeldende Kunsten en Techni­sche Wetenschappen te Rotterdam vanaf 5-2-1979.
Heeft zelf geen kinderen uit zijn twee huwelijken, maar zijn tweede vrouw had een dochter en een zoon uit een eerder huwe­lijk. Zij is begraven in graf nummer 605 op de Nieuwe Begraaf­plaats te Sassenheim.
Hendrik Jan werd gedoopt in de gereformeerde kerk, maar hij heeft zich daar later laten uitschrijven. Hij gaf in 2007 op dat hij geen geloof had.
Hendrik Jan heeft veel belangstelling voor genealogie. Veel van de gegevens over zijn voorouders en naaste familie hebben wij dan ook kunnen putten uit zijn aantekeningen. Hij stuurde ons zijn portret (afb.  ).

Afb.  : Portret van Hendrik Jan III (At-Vb1) in 2005.

At-Vc(IVc4)
Floris Kamphorst is overleden te Huizen op 30-12-2003.

At-Ve(IVc6)
Antonie Jacobus is 14 februari 2007 92 jaar geworden.

At-Ve1
Een foto toont Gerrit Johannes Antonie in zijn rol als muzikant (afb.  ).

Afb.  : Gert Jan als accordeonist.

At-Vf4
De roepnaam van Johanna Hendrika Wilhelmina is Hanneke.

At-Vg (IVd2)
Jan Hendrik Kamphorst en Uilkje Steigenga hadden niet twee maar vier kinderen, n.l.:
1. Oeg Uilkje, geb. gem. Leiden 20-5-1940, tr. Warmond 21-4-1960 Marinus Jacobus Zwaan (geb. gem. Leiden 20-1-1938). Kinderen: Alexander Paul (geb. 19-11-1960) en Bianca Caroline (geb.24-10-1964).
2. Gerardus, volgt VIzzb (in dit supplement)
3. Martha, geb. gem. Warmond 20-7-1949, tr. Leiden 12-12-1968 Cornelis Westerhoven (geb. gem. Leiden 4-7-1945). Kinderen: Erica (geb. 28-8-1971) en Arjen (geb. 8-6-1974).
4. Tineke, geb. gem. Warmond 6-8-1950, tr. Warmond 2-7-1970 Johan van Zelst (geb. gem. Leiden 29-12-1945). Kinderen: Michel (geb. 20-12-1970) en Jacques (geb. 19-7-1974).

Jan Hendrik en zijn broer Gerardus hadden te Warmond in Zuid-Holland een bedrijfje voor de bouw van BM-zeilboten. Ook verzorgden zij daar rondvaarten.
Na zijn huwelijk was Jan Hendrik exploitant en havenmeester van een jachthaven bij het Vennemeer aan de Kaag. Zelf woonde hij toen in een uit de vaart genomen beurtschip.


At-Vh1
Hermina Theodora Hendrika Gerarda is overleden te Tilburg op 19-9-2003.

At-Vj (Ivg5)
Gerrit Gijsbertus is overleden te Amersfoort op 4-11-2005 en is te Amersfoort begraven.

At-Vj5
Margriet woonde met haar gezin in Sas Van Gent vanaf 1992 en in de buurtschap Westdorpe van de gemeente Terneuzen sinds het jaar 2000.

At-Vj6
Gerda is in 2005 gescheiden en noemt zich nu weer Gerda Kamphorst.

At-Vk1
Henriëtte Ilse woonde samen met Jack van der Vaart op het adres Burgemeester Patijnlaan 78 te Zeist.

At-VIa(Vb3)
Johannes Jacobus en zijn vrouw Cornelia Geertje Maria waren beiden lidmaten van zowel de Nederlandse Kerk in Duitsland als de Evangelische Kerk in Duitsland.

At-VIa3
Eveline kreeg nog de volgende kinderen: Marten Matthias, geb. Ostbevern in Westfalen op 4-9-2004 en Finn Daniel, geb. Ostbe­vern op 25-4-2006.

At-VIa4
Annemarie Elizabeth werd gedoopt in de gereformeerde kerk te Scheveningen op 19-7-1981. Zij werd verpleegkundige in 2005. Zij woonde te Ostbevern vanaf 2005 en te Münster vanaf 2006.

At-VIc1
Martjal Jurjan is vader geworden van twee kinderen, n.l. Max Martjal, geboren te Oegstgeest op 24-1-2004, en Marijn Oli­vier, geboren te Oegstgeest op 9-8-2005.

At-VIc3
Jurre Jorian heeft inmiddels zijn studie in de biofarmaceuti­sche wetenschappen afgerond en is in 2007 promovendus geworden in de analytische biowetenschappen. 

At-VId1
Gertjan's vrouw Glenda is op 27 september 2003 te Melbourne bevallen van een zoon, die zij Johan Cornelis doopten. Op 18-1-2007 werd te Cairns in Australië ook nog een dochter Marielle Joy geboren

Wij ontvingen een kranteknipsel, waaruit blijkt dat Gertjan, zijn vrouw Glenda en zijn zoontje Johan recentelijk naar Papoea Nieuw Guinea zijn vertrokken. Gertjan is daarnaar uitgezonden als piloot van de Australische organisatie Mission Aviation Fellowship, om de mensen in afgelegen gebieden te dienen met veilig vervoer per vliegtuig.

At-VIf(Ve3)
Johannes Floris Gerardus' echtgenote Inès is portretschilde­res.

At-VIf1
Jurjen Johannes Antonie en Ewa kregen op 19-4-2004 een zoon Witold Stanislaw Johannes.

Jurjen Johannes Antonie is in 2005 gepromoveerd op een econo­misch onderwerp aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij is daarna universitair docent geworden aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Zijn vrouw Ewa is gepromoveerd op een economisch onder­werp aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en werd vervolgens onder­zoeker aan de SEOR-ECRI te Rotterdam.
Wij vonden een foto van Ewa Mendys, echtgenote van Jurjen Johannes Antonie Kamphorst (afb.  ).

Afb.  : Portret van Ewa Kamphorst-Mendys.

At-VIh1
Talja's echtgenoot Robert Frank Maas was in 2007 afgestudeerd tot huisarts. Talja en Robert Frank kregen in de gemeente Zwolle op 19-2-2004 een dochter Madelief en op 30-1-2006 een dochter Iris.

At-VIn1
Gerbe Gerrit trouwde te Utrecht op 21-8-2003 met Pauline Helsloot (geb. Utrecht 25-7-1978, dr. v. Rinus Helsloot en Liselot de Vries). Hij kreeg met haar te Houten een dochter Lieske op 26-10-2006.

At-VIn2
Judith (en niet Ingrid, zie het hoofdstuk Verbeteringen) trouwde te Rotterdam op 9-7-2004 met Erik Hoogbruin (geb. Schiedam 16-2-1978, zoon van Hendrik Cornelis Jacobus Hoog­bruin en Gerritje de Greef). Zij kreeg met hem te Rotterdam een kind genaamd Jesper op 3-12-2006.

At-VIn3
Marloes was in 2005 getrouwd met ene Gerko.

At-VIzzb (Vg2)
Gerardus Kamphorst, geb. gem. Leiden 9-5-1941, rijksambtenaar, tr. Leiden 12-7-1962 Cornelia Plaizier (geb. gem. Leiden 7-7-1941). Kinderen:
1. Karin, geb. gem. Leiden 12-5-1963, samenwonend in 1993 en 1994 met Jerome Quinten Flohr (geb. 18-3-1956). Kind uit deze relatie: Cheryse Quirina Flohr (geb. 19-3-1994).
2. Marcel, geb. 9-2-1965.
3. Eric, volgt VIIzze

At-VIIzze (VIzzb3)
Eric Kamphorst, geb. gem. Leiden 2-1-1969, ambtenaar bij het Hoogheemraadschap Rijnland, tr. gem. Alphen a/d Rijn 29-6-1995 Cornelia Yen Li Busscher (geb. gem Gorinchem 13-9-1966). Kinderen:
1. Frits Gerardus Coenraad, geb. 19-2-2002.
2. Bas, geb. 24-12-2003.