Genealogische Werkgroep Kamphorst

Kamphorst, een Veluws en een Twents geslacht

Aanvullingen Ermelo

Eo-IIIa
Aaltje's tweede echtgenoot Roelof Roelofsen werd geboren op 22-5-1836.

Eo-IIIc3
Wijmpje Kamphorst is overleden te Ermelo op 20-6-1942.

Eo-IId
Reindert was daghuurder te Harderwijk in 1850, 1852, 1854, 1855 en 1862. Behalve een dochter Evertjen had hij een dochter Teunisje, die op 14-7-1852 te Harderwijk is geboren, en een zoon Reindert, die op 18-7-1854 te Harderwijk is geboren. Dochter Teunisje is op 3-10-1862 te Harderwijk overleden en zoon Reindert op 20-12-1855. Vader Reindert is te Harderwijk overleden op 5-6-1857.

Eo-IId1
Evertjen's eerste echtgenoot Pieter Gatschalk was militair. Hij is op 18-7-1870 te Harderwijk overleden. Evertjen had van hem een zoon Jan Pieter Gatschalk, die op 31-05-1870 te Harderwijk is geboren en op 29-8-1870 te Harderwijk is overleden.

Eo-IIIg (IIc1)
Dirk's echtgenote Heintje Bast werd ook wel Stijntje Bast genoemd.

Eo-IVa (IIIb2)
Teunis Kamphorst trouwde te Scherpenzeel op 29-4-1899 met Elisabeth Hoefakker (niet Hoefmaker, geb. gem. Hoogland 10-11-1875, overl. gem. Amersfoort 13-12-1927, dr. v. Gerrit Hoefakker en Fennetje Buijs).

Eo-IVa5
Op 6-4-1928 is te Amersfoort overleden in de leeftijd van 3 maanden Gerrit Boute (zn. v. Gerrit Boute en Wilhelmina Kamphorst).

Eo-IVa6
Op 14-4-1941 is in de leeftijd van 16 maanden te Amersfoort overleden Elisabeth Schraage (dr. v. Aalt Schraage en Fenna Kamphorst).

Eo-IVf5
Een W. Kamphorst vertrok op 4 oktober 1933 met het motorschip Marnix van St.Aldegonde van Batavia en werd in Amsterdam verwacht op 31 oktober. Zeer waarschijnlijk was dit Willem Kamphorst, die vanaf 1926 matroos en vakofficier was bij de Koninklijke Marine en nog in 1951 op Nieuw Guinea verbleef.

Eo-IVf10
Fenna is overleden te Ermelo op 5-5-2002 en werd begraven te Ermelo op 10-5-2002.

Eo-IVh5
Mientje is overleden te Ermelo op 9-9-2004 en werd begraven aldaar op 14-9-2004.

Eo-IVj1
Wij ontvingen een familiefoto, waarop Teunisje Kruis-Kamphorst en enkele van haar verwanten zijn afgebeeld (afb.  ). Op de achterste rij staan van links naar rechts Teunisje (Teuntje) Kruis-Kamphorst (Eo-IVj) naast haar echtgenoot Folkert Kruis en Mientje (Mien) Kamphorst-Kruis naast haar echtgenoot Elbert (Ep) Kamphorst (Vw). In het midden in de voorgrond zitten Sake Kruis en Aafke Minnema, de ouders van Folkert en Mien Kruis, omringd voor hun kleinkinderen.

Afb. Bert Kamphorst aan het werk in zijn prive-laboratorium

Afb. Regisseur Bert Kamphorst kijkt peinzend naar het groeiproces van zijn toneelspelers.

Eo-VIc(Vb2)
Jan woonde in 2007 op het adres Torenstraat 20c te Oostkapel­le.

Wij ontvingen een foto uit het begin van de tweede wereldoor­log, waarop Jan als kind met zijn grootvader Willem (Eo-IVb) staat afgebeeld. De foto is genomen op de boerderij van Dirk Staalweg te Ermelo (afb.  ).

Afb..  : Jan met zijn grootvader Willem Kamphorst op de boerderij.

Eo-VIc3
Petronella woonde in 2007 op het adres Onzenoord 19 te Rotter­dam.

Eo-VIc4
Jan's gezin werd te Middelburg verrijkt met de kinderen Jens op 10-8-2000 en Mats op 19-3-2005.

Eo-VId1
Willem Cornelis trouwde op 29-8-2003 te Ermelo met Renée Foppen (geb. Ermelo 14-2-1973, dr. v. Karel Foppen en Hermien Kamphorst). Zij kregen te Harderwijk op 14-7-2004 een twee­ling, genaamd Herman Thijs en Lamert Niels.

Eo-VId2
Petra Anna kreeg op 21-10-2005 te Harderwijk een dochter Dione Jantine.

Eo-VIh1

Wij ontvingen een zonnige vacantiefoto van Daniëlle Kamphorst (afb.  ).

Afb.  : Portret van Daniëlle Kamphorst (Eo-VIh1).

Afb.  : Daniëlle Kamphorst als amazone.

Eo-VIj(Ve7)
Jacob's echtgenote Anneke Petronella is overleden te Harder­wijk op 21-11-2006 en is begraven te Ermelo op 27-11-2006.

Eo-VIj1
Klaas Peter trouwde te Ermelo op 11-6-2004 met Miranda de Haan (geb. Kootwijkerbroek 18-11-1976, dr. v. Simon de Haan en Lenie den Oude).

Eo-VIk1
Helène trouwde te Ermelo op 23-4-2004 met Ronnie de Groot (geb. Ermelo 2-6-1970, zn. v. Bertus de Groot en Willie Pan­huis.

Eo-VIl(Vf2)
Wij ontvingen een familiefoto, waarop Henk en zijn vrouw Jannetje Bosch in de voorgrond zitten (afb.  ). Hierop staan van links naar rechts in de achterste rij dochter Willeke Kamphorst met haar man Jan van de Kolk en haar zoon Tom, kleinzoon Henk Kamphorst met zijn ouders Jan Kamp­horst en Jenny Bosch en kleindochter "Ma­rie­ke van Jan". Tussen Henk en Jannetje staat Jan van de Kolk Junior en zit Esther van de Kolk gehurkt. 

Eo-VIm(Vf3)
Beert en zijn vrouw Gerry verhuisden op 27-5-2005 naar het adres Slagsteeg 32 te Ermelo.

Beert's kinderen Leendert en Lize Henriëtte deden beiden belijdenis in de Nederlands Hervormde Kerk te Ermelo in april 2003. Wij ontvingen een familiefoto van het gezin van Beert Kamphorst. (afb.  ). Hierop staan van links naar rechts Marko, Jan Kamphorst, Liset, zoontje Jordi, Leendert Kamphorst, Conny, Lisette, Gerdieneke, Gerrie en Beert.

Eo-VIm1
Jan en Liset kregen te Ermelo twee kinderen, n.l. Berend Mathias op 28-7-2003 en Jordy Gerrald op 2-4-2006.

Jan kocht in september 2002 het voormalige huis van zijn ouders op het adres Rodeschuurderweg 26 te Ermelo en ging daar met zijn gezin wonen in mei 2005.

Eo-VIm2
Leendert trouwde te Ermelo op 3-11-2006 met Jacoba van den Berg (geb. te Hierden op 5-2-1983, dr. v. Anton van den Berg en Hanneke Schoonhoven).

Leendert is na zijn huwelijk gaan wonen in het huis op het adres Rodeschuurderweg 28, dat hij in december 2002 van zijn oom Henk Kamphorst had gekocht. Zo kwam hij naast zijn broer Jan te wonen, met wie hij het loonbedrijf op het adres Rode­schuurderweg 26 voerde. Het bedrijf schakelde steeds meer over op het uitvoeren van grondverzet, omdat de gemeente Harderwijk veel agrarische grond opeiste voor nieuwbouw.

Eo-VIn1
Adriana (afb.  ) heeft vanaf 2005 gewerkt voor de internationale christelijke organisatie Operatie Mobilisatie, die zich bezighoudt met evangelisatie. In 2005 heeft zij van deze organisatie een opleiding van een jaar gekregen in Zuid-Afrika. Onderdeel van deze opleiding was een tocht van een half jaar door Zuid Afrika, om het geleerde in praktijk te brengen (afb.  ).
In januari 2007 zal zij voor dezelfde organisatie ruim twee jaar gaan varen op het in 1914 gebouwde schip Doulos (afb.  ). De 350 opvarenden van het schip hebben allerlei functies, van schoonmaak tot evangelisatie en hulpverlening.

Afb.  : Adriana.

Afb.  : Adriana tijdens Evangelisatie in Zuid Afrika.
 
Afb.  : Het schip Doulos.

Eo-VIn2
Jan Kamphorst is verhuisd van Vries naar Groningen, waar hij ging wonen op het adres Korreweg in april 2003 en op het adres H.W. Mesdagstraat 82 in december 2006.

Eo-VIt (Vj3)
Beert Kamphorst was productiemedewerker van 1986 tot 2003. Hij overleed te Ermelo op 13-9-2003 en werd aldaar begraven op 18-9-2003 op de Algemene Begraafplaats.

Eo-VIv2
Het gezin van Robbert Frank werd op 26-6-2005 te Zwijndrecht uitgebreid met een dochter Jasmijn. In 2007 woonden zij te Alblasserdam op het adres Salamander 18.

Eo-VIzg
Evert Kamphorst heeft zich lang ingezet voor de zaak van Nieuw Guinea, het huidige West-Irian in Indonesië. Reeds in 1959 correspondeerde hij als elfjarige met de Papoea-jongen Elky Bemey, die later één van de leiders werd van het bevrijdingsfront van West Papoea. Toen die kwam te overlijden, waarschijnlijk door vergiftiging, nam Evert contact op met het National Liberation Council van Nieuw Guinea in Nederland. Samen met de Papoea Zacharias Zawor richtte hij toen het blad De West Papua Courier op, waarvan hij tien jaar lang redacteur is geweest. Tevens werd hij eerst notuleur en daarna bestuurslid van de stichting Hulp aan Papoea's. In 2003 droeg Evert zijn functies over aan jongere personen.
Wij ontvingen een portret van Evert Kamphorst (afb.  ).


Afb.  : portretfoto van Evert Kamphorst (Eo-VIzg).

Eo-VIzj1
Jacco is inmiddels verhuisd naar het adres Nyhusveien 25, 3619 Skollenborg, Noorwegen. Op 13-9-2003 werd daar zijn dochter Andrea Tjitske Kamphorst geboren.

Eo-VIzm3
Gerald's gezin werd te Ermelo uitgebreid met een zoon Martijn op 1-6-2004 en een zoon Ruben op 20-11-2005

Eo-VIzq1
Adriana Cornelia is op 8-12-2006 getrouwd met Franc van den Berg (geb. 4-8-1967 te Heerde, zn. v. S. van den Berg en M.F. van Wijckhuijse). Het echtpaar woonde vanaf december 2006 te Heerde. 

Eo-VIzq4
Elbert Kamphorst en Rolanda Schutte trouwden op 19-6-2003 te Apeldoorn. Zij kregen op 9-9-2005 op het adres Klarinetdreef 38 te Harderwijk een zoon Willem Leonard met de roepnaam Leon. Dit kind werd gedoopt op 9-10-2005. Rolanda zelf is geboren op 28-4-1980 te Waardhuizen als dochter van Anton Schutte en Heiltje Groeneberg.

Eo-VIzq5
Gijsbert trouwde te Apeldoorn op 23-10-2003 met Susanne Jeanet Willems (geb. gem. Kampen 27-7-1982, dr. v. Henk Willems en Gerrie Groenwold). Het paar woonde te IJsselmuiden vanaf 2004 en kreeg twee kinderen. Zoon Wouter werd geboren te Kampen op 18-10-2004 en dochter Nienke zag het levenslicht te IJsselmuiden op 27-6-2006.

Eo-VIzr(Vw2)
Na zijn echtscheiding in 1977 ging Sake samenwonen met H.G. van den Akker (geb. 2-2-1934). Hij woonde vanaf 2006 met haar op het adres Van Oldenbarneveldstraat 15-35 te Arnhem.

Eo-VIzr2
Ewoud woonde in 2007 samen met P.Sijs (geb. 9-9-1974). Hij ging met haar wonen op het adres Houtwal 25 te Zeewolde.

Eo-VIIc(VIb3)
Derk Hendrik Christiaan woonde in 2007 samen met Cindy Lammers op het adres Operadreef 104 te Harderwijk.

Eo-VIIe (VIr2)
De echtgenote van Scott M. Kamphorst heet voluit Melody Lynn Stroven. Zij is geboren te Fremont (Michigan) op 7-10-1968. De ouders van Scott M.'s echtgenote Melody Lynn Stroven zijn Kenneth James Stroven, veeboer, en Jean Lucille Comis, huisvrouw en verpleegster. Scott M.'s kinderen heten voluit Jace Michael, Zachary Scott, Alexis Lynn en Samara Virginia.

Eo-VIIm(VIzm2)
Hendrik en Hendrikje kregen op 14-2-2004 te Ermelo een zoon Niels Jonathan.