Genealogische Werkgroep Kamphorst

Kamphorst, een Veluws en een Twents geslacht

Aanvullingen Nijkerk

Nk-Ia (Ia5 van de tak van Putten)
In het Legermuseum te Delft bevindt zich een afbeelding van een flankeur* (links) en een korporaal (rechts) van de Nationale Militie in vol ornaat (afb...). De getoonde uitrusting werd gedragen van 1813 tot 1815.

Afb.  : De wagenmakerij van de gebroeders Van Leersum.

Nk-IIa15
Cornelia trouwde Haarlem op 6-5-1903 met Albertus Hendricus Ego, zoon van Pieter Jacobus Ego en Elizabeth Alberdina Dollekamp, geboren te Haarlem omstreeks 1879.

Nk-IIb (Ia3)
Wouter's vrouw Catharina Elisabeth Rosenhoedt overleed op 2-9-1868.

Nk-IIc (Ia4)
Behalve de zeven genoemde kinderen hadden Reindert en Aaltje ook nog een dochter Hendrika Johanna, die rond 1865 te Sloten is geboren.
Reindert of Rijndert Kamphorst overleed in 1876.
In 1872 emigreerden Reindert en Aaltje met hun kinderen Gerrit, Jannetjen, Anna Helena, Hendrina en Hendrika Johanna naar Brazilië. Zij arriveerden daar op 20 augustus 1872 in Porte Allegre in de provincie Rio Grande do Sul en kregen een talrijk nageslacht. Dochter Hendrika Johanna keerde later weer terug naar Nederland en huwde daar op 08-04-1891 te Rotterdam met Louis Cornelis Meijer, geb. ca. 1866 te St. Philipsland. Uit dit huwelijk de volgende kinderen : Janneke, geb. 21-03-1892, Aaltje, geb. 20-07-1893, Willem, geb. 01-08-1895, Jacoba, geb. 07-09-1897 en Reindert, geb. 06-12-1898.
Tot nu toe zijn ons van het internet 49 namen van Braziliaanse Kamphorsten bekend. Wij hebben geprobeerd met acht ons bekende e-mailadressen contact te krijgen, wat resulteerde in het bericht dat Reindert en Aaltje hun voorvaders zijn. Ook hebben wij hen opgeroepen om te proberen de stamboom van de Braziliaanse Kamphorsten uit te zoeken. Wij zullen dan relevante delen van ons boek voor hen in het Engels vertalen. Inmiddels vonden wij ook al een foto van een Braziliaanse Kamphorst op internet (afb...)

Afb. .. Rosemari Kamphorst uit Brazilië

Nk-IIc1
Gerrit Kamphorst, zoon van Reindert Kamphorst en Aaltje van de Pol, woonde in 1866 te Amsterdam. Hij werd daar op 7-5-1866 als zeemilicien ingelijfd bij de marine, ter voldoening van zijn dienstplicht. Hij werd als matroos ingescheept op Z.M.'s Drijvende batterij Neptunis en werd op 7-5-1870 wegens volbrachte militiedienst uit de dienst ontslagen.

Nk-IIc3
Cornelis Kamphorst, zoon van Reindert Kamphorst en Aaltje van de Pol, woonde in 1867  te Amsterdam. Hij werd daar op 25-12-1867 geëngageerd als marinier 3e klasse voor 6 jaar met een handgeld van  100,-. Zijn signalement was: lengte 6 palmen 3 duimen 7 strepen, gezicht ovaal, voorhoofd lang, ogen blauw, neus breed, mond klein, kin rond, haar en wenkbrauwen donkerbruin. Hij werd vanaf 23 maart 1870 door het kwartier te Hilversum als vermist opgegeven en op 20 april 1870 als deserteur afgevoerd.In het Legermuseum te Delft vonden wij een afbeelding van een officier en een manschap van de mariniers in de periode 1851 tot 1900, afb...

afb... Infanteristen van de Nationale Militie op manoeuvre.

Nk-IIIb4
Gezina Johanna Kamphorst en de machinist Wolter (niet Wouter) Heuvelman woonden van 1911, 1912 en 1913 te Helmond. In juni 1911 is daar een dochter Bregje overleden en in januari 1912 overleed opnieuw een dochtertje Bregje in de leeftijd van 1 maand. In april 1913 kreeg Gezina Johanna nog een levenloos kind.

Nk-IIId5
Catharina Elisabeth had een dochter Gerarda Hendrina, geboren te Baarn op 22-3-1911.

Nk-IIId7
Rieka Kamphorst's echtgenoot Herman Haars werd geboren op 21-3-1880.
Rieka is overleden te Amsterdam.

Nk-IIIf1
Catharina Elisabeth trouwde c.1905 te Amsterdam met Johannes Zacharias van Selst (geb. in 1887 te Amsterdam). Zij kreeg met hem een zoon Huibert van Selst (geb. gem. Amsterdam c.1918, overl. gem. Arnhem).

Nk-IIIg1
Evert Kamphorst overleed op 9-2-1934.

Nk-IIIg2
Om het gezin en nageslacht van Hendrik te beschrijven, moet in het boek de tekst achter zijn naam vervangen worden door "volgt IVi" (in dit supplement).

Nk-IVa2
Anna Maria trouwde met Frederik van der Haar en is overleden te Arnhem op 22-11-1949.

Nk-IVb2
Blijkens een datum in haar nagelaten trouwring verloofde Jannetje Hendrika zich op 20-1-1934 met Teun J. W. Zweers. De volledige naam van haar dochter Elly is Adriana Elisabeth. Teun J. W. Zweers werd begraven te Bussum op 13-6-1986.

Nk-IVd2
Om het nageslacht van Hendrik in te voeren, moet eerst de tekst "geb. gem. Nijkerk 4-11-1918" vervangen worden door de tekst "volgt Vq". Over Hendrik Kamphorst en zijn nageslacht ontvingen wij de volgende gegevens:
2. Hendrik, volgt Vq (in dit supplement)

Nk-IVd5
Om het leven en nageslacht van Janus te beschrijven, moet de tekst "geb. gem. Nijkerk 26-3-1900" worden vervangen door "volgt Vr" Over Janus Kamphorst en zijn nageslacht ontvingen wij de volgende informatie:
5. Janus, volgt Vr (in dit supplement) .

Nk-IVe7
Rikkert is overleden op 6-9-1982 in de gemeente Putten en aldaar begraven. Hij trouwde met Beertje van der Horst (geb. 28-4-1903, overl. gem. Putten 7-12-2001), in een voor haar tweede huwelijk. Zij kregen geen kinderen.

Nk-IVe8
Bertus is overleden op 18-8-1994 en begraven te Nijkerk.

Nk-IVf9
Aaltje Kamphorst is overleden te Monnikendam op 11-10-2004. Zij werd opgebaard in haar kamer in tehuis De Swaensborch en werd gecremeerd in crematorium Zaanstad te Zaandam.

Nk-IVi (IIIg2)
Hendrik Kamphorst, geb. Nijkerk 24-5-1898, wnd. gem. Haarlem in 1951, overl. 5-6-1955, tr. M. Veldhuyzen. Kinderen:
1. Gerrit Frederik, volgt Vs.
2. Henriëtte Suzanne, geb. 17-6-1934.

Nk-Vb(IVb3)
Beert's echtgenote Paula Emilie (niet Pauline Emile, zie hoofdstuk Verbeteringen) is over­leden in de gemeente Blaricum op 6-8-1996 en is begraven in de gemeente Huizen op 10-8-1996. Behalve de twee genoemde kinde­ren hadden Beert en Paula Emilie ook een dochter Pauline Adriane met de roepnaam Linie. Zij werd gebo­ren te Huizen op 22-4-1946 en is overleden op 9-9-1946.

Nk-Vg2
Jannetje Cornelia woonde in de gemeente Laren vanaf 1938 en trouwde met Dirk Mol (eigenaar van een schildersbedrijf, geb. gem. Eemnes 4-7-1938, zn. v. Dirk Mol en Rick Gerritsen, gepensioneerd in 2007). Kinderen: Anja (geb. gem. Laren 11-4-1961) en Dick (geb. gem. Laren 4-4-1964).

De roepnaam van Jannetje Cornelia is Jannie. Zij heeft steeds de administratie gevoerd van het eigen schildersbedrijf.

Nk-Vg3
Cornelia Geertje woonde te Eemnes vanaf 1965. Zij trouwde op 16-6-1965 met Gijsbert Bos (roepnaam Bert, financieel directeur van het marktonderzoekbureau Intomart, geb. gem. Eemnes 4-9-1941, zn. v. Arie Bos en Jannetje Verwoert, gepensioneerd in 2007). Kinderen: Arian Hendrik (André, geb. gem. Eemnes 29-4-1967) en Geertje Jeanette (Gery, geb. gem. Eemnes 15-6-1971).

De roepnaam van Cornelia Geertje is Corrie. Haar beroep is interieurverzorgster.  

Nk-Vh1
Cornelia woonde achtereenvolgens in de gem. Arnhem vanaf 1938, gem. Ede tussen 1938 en 1940, gem. Nijkerk vanaf 1940, gem. Hoevelaken vanaf 1992 en aan de Lage Brinkweg te Hoevelaken vanaf mei 2006. Cornelia's eerste man Petrus Hendrikus van der Schot is overleden in de gem. Nijkerk op 16-8-1992.

Nk-Vj2
Cornelia (Corrie) heeft het laatst gewoond te Rheden en is daar overleden in 2001. Zij trouwde met Cornelis van Veelen (geb. gem. Arnhem op 30-8-1935, overl. in 1994).

Nk-Vj3
Heintje was kraamverzorgster van 1957 tot 1960. Zij woonde op het adres Beukenlaan 36A te Putten vanaf 1972 en trouwde te Arnhem op 3-11-1959 met Jan Gerritsen (instrumentmaker, geb. gem. Arnhem 26-8-1929, zn. v. Wim Gerritsen en Hendrika Verhoeven). Kinderen: Astrid Hendrika (geb. gem. Arnhem 4-12-1962) en Margareta Henriëtte (Marga, geb. gem. Arnhem 27-1-1965).

Nk-Vk2
Herma Bauke (niet Boukje) is dierverzorgster te Emmen. Zij trouwde te Westerbork op 30-5-2002 met Marco ten Hoor (beheerder van akkerbouwregelingen bij L.N.V. te Assen, geb. gem. Opsterland 17-5-1975). Het gezin woonde in 2007 op het adres Binnenweg 7 te Dalen. Kinderen: Rano (geb. gem. Emmen 12-12-2002) en Jari (geb. gem. Emmen 2-7-2004).

Nk-Vk3
René is tuinman bij de gemeente Utrecht. Hij woonde in 2007 op het adres Camposdreef 41 te Utrecht.

Nk-Vq (IVd2)
Hendrik Kamphorst, geb. gem. Nijkerk 5-9-1897, hovenier en tuinbaas tot 1964, overl. gem. Bloemendaal 3-3-1965, tr. Margaretha Spierenburg (geb. 8-10-1901, overl. 12-10-1959). Kinderen:
1. Wouter, volgt VIza (in dit supplement)
2. Hendrik Evert, volgt VIzb (in dit supplement)
3. Hendrika, geb. gem. Hilversum 30-8-1935, wnd. Akersloot in 2004, tr. 5-3-1964 A.Kruk (geb.24-4-1938). Kinderen: Eric (geb. 15-6-1968) en Sylvia (geb. 12-4-1970).
Hendrik Kamphorst was van 1925 tot 1964 hovenier en tuinbaas bij de zeer gefortuneerde familie Bennink. In de winter van 1944/45 werd de villa van deze familie te Hilversum tijdens een luchtaanval getroffen en geheel in de as gelegd. De Benninks verhuisden toen naar het huis De Randhoeve te Aerdenhout. In de jaren vijftig werden daar twee personeelsbungalows gebouwd, waarna ook Hendrik naar Aerdenhout kon verhuizen. Hij woonde daar tot zijn pensionering in 1964.

Nk-Vr (IVd5)
Janus Kamphorst,
geb. gem. Nijkerk 26-3-1900, overl. 7-10-1995, tr. Elbertje Hofman (overl. 1-8-1979). Kinderen:
1. Wouter, volgt VIzc (in dit supplement)
2. Elbertha Hendrika (Elly), geb. gem. Nijkerk 20-5-1944, wnd. gem. Amersfoort in 2004, tr. Nijkerk 8-10-1968 Henk van Beekhuizen (kantoorbediende). Kinderen: Sven (geb. 23-8-1970) en Kjeld (geb. 1-7-1972).

Nk-Vs (IVi1)
Gerrit Frederik Kamphorst,
geb 20-7-1930, tr. Haarlem 9-11-1955 Monique Bos (geb. gem. Vlissingen 3-10-1933) Kinderen:
1. Julienne Josephine, geb. gem. Den Haag 10-5-1956
2. Hendrik Frederik, volgt VIzd.

Nk-VIa1
Fabian Alexander was in 2007 inspecteur van politie. Hij woonde toen in 's-Gravenhage en was getrouwd met Carina Miran­da van Loon (geb. 's-Gra­venhage 1-9-1973). Fabian Alexandra en Carina Miranda kregen op 24-12-2006 te 's-Gravenhage een zoon Stef Roger.

Nk-VIc3
Ingrid Louise trouwde in ca. 2003 te Soest met de wijnhande­laar W.P.J.Brouwer. Zij woonden in 2007 te Soest op het adres Gareel 48 en hadden toen twee kinderen. Hun zoon Roan Nick William werd geboren op 3-11-2004 en hun dochter Joyce Louise werd geboren op 15-6-2006.

Nk-VId(Vb1)
Gerrit was tot zijn pensionering in 2002 projectleider bij de Regiopolitie Amsterdam/Amstelland. Vanaf 17-7-2006 was hij woonachtig op het adres An der Alexishütte 6 te Wietmarschem in Duitsland.

Nk-VId1
Josephine heet voluit Josephine Maria. Zij is in 2002 getrouwd met Vicco Paets (niet Vico Paats) en woonde met hem op het adres Zenderstraat 146 te Hilversum.

Nk-VId2
Paul woonde in 2007 op het adres Groest 73, Flat 26, te Hil­ver­sum.

Nk-VIj1
Greetje (niet Geertje) werd gedoopt in de gereformeerde kerk te Laren (N.H.) in 1958. Zij studeerde af in de rechten en was daarna beleidsmedewerkster bij de Raad van de Kinderbescherming te Utrecht. Woonde Dirk Tersteeglaan 31 in de gemeente Naarden vanaf 1997. Trouwde te Apeldoorn op 5-9-1984 met Chris Schonewille (directeur van een grote verzekeringsmaatschappij te Apeldoorn, geb. Zuid-Afrika 14-6-1954, zn. v. Christiaan Schonewille en Maria Happe). Kinderen: Matthijs (geb. gem. Apeldoorn 27-8-1989) en Friso (geb. gem. Apeldoorn 3-10-1993).

Nk-VIj2
volgt VIIm (in dit supplement).

Nk-VIj3
Hetty werd gedoopt in de gereformeerde kerk te Laren (N.H.) op 14-6-1961. Zij studeerde af in de HBO-jeugdverzorging en was in 2007 werkzaam in de zorgsector te Zaandam. Woonde in 2007 te Zaandam op het adres Ooievaarstraat 42B.

Nk-VIk1
De roepnaam van Agnes Johanna Angelique is Angelique. Zij trouwde te Nijkerk met Eric Zwanenburg op 24-7-2004. Kinderen: Dinand Jame (geb. gem. Harderwijk 24-5-2006).

Nk-VIl(Vh4)
Theo had een handel in motoren vanaf 1980. Hij woonde op het adres Watergoorweg 43 te Nijkerk vanaf 1984 en te Bovenkarspel van 1996 tot 2007.

Nk-VIl1
Joyce Agnes Petronella behaalde het diploma VMBO in 2005 en studeerde daarna bij het HBO-SPW-4 te Hoorn.

Nk-VIm(Vi2)
Cornelis schrijft zijn roepnaam tegenwoordig als Cees. Hij woonde op het adres W.J.Bitterstraat 12 te Nijkerk vanaf 1997.

Cees heeft veel belangstelling getoond voor de genealogie van zijn naaste familie. Veel van de door hem verzamelde informatie hebben wij in dit supplement kunnen opnemen. Hij is daarnaast ook in het bezit van gegevens over de kinderen van vrouwelijke Kamphorsten, die niet in de genealogie van ons boek thuishoren maar wel in een parenteel van Jan Kamphorst (Nk-IVe).

Nk-VIm2
Wouter Kamphorst overleed te Ede op 12-3-1994 op het adres Holleweg 2. Hij werd begraven op 17-3-1994 op de Algemene Begraafplaats aan de Asakkerweg te Ede.

Nk-VIn2
Hendrika Charlotta (niet Hendrika Charlotte) woonde vanaf 2003 op het adres Bentinckstraat 28 te Nijkerk.

Nk-VIo2
Carla woonde op het adres Drielandendreef 13 te Harderwijk vana 2005. Zij was hypotheekadviseur in 2007. Trouwde te Harderwjk op 20-12-2002 met Diederik Hidding (financieel adviseur).

Nk-VIo3
Anja woonde vanaf 2001 samen met Michel Kuik op het adres Haagbeukhof 148 te Papendrecht.

Nk-VIp(Vi6)
Anna Brünhilda Saathof woonde vanaf 2002 op het adres Geesbergen 21 te Amersfoort. Zij woonde vanaf oktober 2002 samen met Jules E. Cairo (geb. Paramaribo/Suriname op 11-10-1929) en trouwde met hem te Amersfoort op 19-8-2005.

Nk-VIp1
Paul woonde te Amersfoort op het adres Lavendelstraat 12 vanaf 1995 en op het adres Kalmoes 7 vanaf 2003.

Nk-VIp2
Irma Marianne woonde te Utrecht op het adres Herenweg 55 vanaf 2004 en was agogisch medewerker te De Bilt in 2007.

Nk-VIp3
Arjan Sebastiaan was zelfstandig ondernemer van een sportcafé te Amersfoort vanaf 2006. Hij woonde daar op het adres Neptunesplein 61 vanaf 2005.

Nk-VIq1
Ria kreeg nog een zoon en noemde die Tom (geb. gem. Apeldoorn op 16-4-2005).

Nk-VIq2
Karin is gescheiden van Remco Meiberg op 23-3-2005.

Nk-VIr1
Astrid volgde na de HAVO diverse opleidingen tot secretaresse, waaronder die van het Instituut Schoevers. Zij deed daarna ook nog een HBO-opleiding Internationaal Secretaresse en werkte als zodanig bij het VEV te Nijkerk tot 1-1-2006 en bij COVEBO te Nijkerk vanaf 1-1-2006. Woonde nog te Nijkerk op het adres Havikenhof 30 in 2007. 

Nk-VIr2
Marco volgde, na het behalen van het HAVO-diploma in 2003, de HBO-opleiding tot Fysiotherapeut in Utrecht. Hij woonde in 2007 nog aan de Havikenhof te Nijkerk. 

Nk-VIs(Vi11)
Robert en Annie kregen, behalve de in het boek genoemde kinderen, een levenloos geboren zoon op 11-2-1977.
 
Nk-VIs1
Werner woonde te Nijkerk op het adres Beatrixhof 35 vanaf 2004.

Nk-VIs2
Annelies was, na het behalen van haar HAVO-diploma, werkzaam als medewerkster TNT vanaf 1999. Zij woonde op het adres Brucknerlaan 133 te Nijkerk vanaf 1987.

Nk-VIs3
Marije behaalde na de HAVO het HBO-diploma apothekersassistente. Zij was als apothekersassistente werkzaam te Putten vanaf 2005.

Nk-VIt1
volgt VIIn in dit supplement

Nk-VIt2
Angelique M. heet voluit Angelique Margaretha Francisca. Zij werkte in 2007 als verzorgende in de thuiszorg. Woonde vanaf 2003 te Apeldoorn op het adres Fabrieksstraat 30. Trouwde te Apeldoorn op 21-6-1990 met Evert R. van de Brink (zn. v. Jan van de Brink en Martha Schoneveld).

Nk-VIt3
Sandra M.J. heet voluit Sandra Miranda Jolanda. Zij was in 2007 werkzaam als verzorgende in de thuiszorg en woonde te Apeldoorn op het adres Ramweg 11 vanaf 1993. Trouwde te Apeldoorn op 29-8-1997 met Fransiscus (Frans) Wilbrink op 29-8-1997 (geb. gem. Apeldoorn 23-9-1965, zn. v. Jan Wilbrink en C.G.J.Wijnhout).

Nk-VIt4
Renger Jeroen woonde al vanaf 1992 op het adres Pinksterbloem 12 te Apeldoorn. Hij trouwde te Apeldoorn op 17-1-2004 met Julio Montero (geb. in Spanje in 1967). Renger en Julio wonen sinds 2004 te Salou in Spanje.

Nk-VIza (Vq1)
Wouter Kamphorst,
geb. gem. Hilversum 17-5-1929, emigreerde naar de USA in 1961, studeerde te Buffalo en werd daarna project engineer te Richmond, wnd. USA in 2003, tr. Utrecht 19-5-1954 E.J.Frankhuizen (overl. 17-10-2001). Kinderen:
1. Yvonne, geb. gem. Eindhoven 13-2-1955, tr. D.Hackett (geb. 6-2-1958). Kinderen: Marissa (geb. 19-2-1988) en Devin (geb. 4-6-1991)
2. Remco, Geb. gem. Eindhoven 6-12-1957, overl. 21-5-1995.

Nk-VIzb (Vq2)
Hendrik Evert Kamphorst,
geb. gem. Hilversum 22-6-1931, reserveofficier bij de Luchtmacht, onderwijzer tot 1988, wnd. gem. Heemskerk in 2004, tr. 16-5-1962 Leny Bakker (geb. gem. Beek 4-3-1938). Kinderen:
1. Sandra Margaretha, geb. gem. Beverwijk 19-6-1964, wnd. gem. Haarlem in 2004, tr. 14-2-1995 Jan Willem Kooijmans (geb. gem. Bever­wijk 4-1-1965). Kinderen: Elena Thamani (geb. 4-4-1995) en Thereza Etana (geb. 12-9-1997).
2. René Robert, volgt VIIj (in dit supplement)
3. Myron Martijn, geb. gem. Beverwijk 7-1-1973, wnd. gem. Beverwijk in 2004, tr. 25-9-1998 Ellen M. van Lieshout (geb. 2-4-1973).

Nk-VIzc(Vr1)
Wouter Kamphorst,
geb. 9-5-1930, tr. Betty van der Jagt. Kinderen:
1. Nelke Odette, geb. 7-10-1957, wnd. gem. Ede in 2004
2. Jan Peter, volgt VIIk (in dit supplement)
3. Erik, volgt VIIl (in dit supplement)

Nk-VIzd (Vs2)
Hendrik Frederik Kamphorst,
geb. gem. Den Haag 4-4-1959, overl. gem. Callantsoog 6-7-1989 door verdrinking, tr. Breda 15-8-1985 Karin Kavelaars (geb. gem. Breda 19-5-1961) Kinderen:
1. Jip Gerrit Cornelis, geb. gem. Breda 17-11-1985, wnd. gem. Hoge en Lage Zwaluwe, bs. Lage Zwaluwe in 2004.

Nk-VIIb(VIm1)
Frederik Jacob was zelfstandig ondernemer met een modezaak te Rhenen vanaf februari 2006.

Nk-VIIb1
Esther Daniëlle behaalde haar HAVO-diploma in 2006 en begon daarna met een studie HBO-toerisme aan de Hogeschool Hotelmanagement en Toerisme in Utrecht.

Nk-VIIc(VIn1)
Het gezin van Wouter werd in de gemeente Kesteren verblijd met de geboorte van een derde dochter, die zij Gerdina Johanna noemden (roepnaam Floor, geb. gem. Kesteren 22-7-2004).   

Nk-VIIc1
Klaartje heet voluit Gertruda Charlotte.

Nk-VIIc2
De officiële naam van Pleunie is Yvonne Ritha.

Nk-VIId(VIq3)
Jan Wouter en Diane kregen ook nog een zoon Wouter Gerrit Jan (geb. gem. Zwolle 11-12-2004).

Nk-VIIj (VIzb2)
René Robert Kamphorst,
geb. gem. Beverwijk 20-3-1967, wnd. Beverwijk in 2004, tr. 14-5-1992 Sandra Dekker (geb. 19-9-1967). Kinderen:
1. Robin, geb. 22-6-1993.
2. Mickey, geb. 28-11-1995.

Nk-VIIk (VIzc2)
Jan Peter Kamphorst,
geb. 7-10-1957. Kinderen:
1. Sara Roos

Nk-VIIl (VIzc3)
Erik Kamphorst,
geb. 16-9-1965. Kinderen:
1. Daan.
2. Thuur.

Nk-VIIm(VIj2)
Bert Kamphorst, geboren te Laren op 1-4-1960, gedoopt in de gereformeerde kerk te Laren (N.H.) in 1960. Trouwde te Utrecht op 17-6-1989 met Margreet Roemer (geb. gem. Utrecht 5-2-1959, dr. v. Jacob Roemer en Hendrikje Prins). Woonde vanaf 2002 op het adres Von Kleystlaan 17 te Utrecht. Kinderen:
1. Jasper (geb. gem. Tilburg 5-1-1990).
2. Kiki (geb. gem. Utrecht 9-11-1992).

Bert studeerde in juni 1988 aan de Rijks Universiteit Utrecht af in de sociale geografie van de ontwikkelingslanden en zijn vrouw Margreet studeerde in 1988 af als arts. Bert en Margreet werkten daarna van 1989 tot 2003 voor diverse ontwikkelingsorganisaties in Afrika en Zuid-Amerika. Sinds september 2003 werkt Bert als leraar economie en schooldecaan bij een scholengemeenschap voor HAVO en VWO te Amsterdam.

Nk-VIIn(VIt1)
Anthonie (Tonny) Kamphorst, geb. gem. Dieren 6-2-1960, wnd. Apeldoorn Beurtvaartstraat 105 vanaf 1989, buschauffeur, tr.(1) Apeldoorn 22-11-1988 Florina Brouwer (gescheiden in 1999), tr.(2) Hoenderlo 31-5-2002 Marjolein Alfrink (geb. gem. Veenoord 19-5-1966, dr. v. Henk Alfrink en Lidy Gerdes). Kinderen:
1. Mike, geb. gem. Apeldoorn 25-9-1989