Genealogische Werkgroep Kamphorst

Kamphorst, een Veluws en een Twents geslacht

Aanvullingen Putten

Pn-Ia3
Hermijntje woonde te Amsterdam in 1822 en te Nijkerk Koetsendijk in 1823 en 1825, Veenestraat in 1828, Verlaat in 1831 en opnieuw Koetsendijk in 1846. Zij trouwde Amsterdam 8-5-1822 Wijne Gerritsen Kroes (schipper, geb. Doornspijk 3-8-1792, ged. Doornspijk 5-8-1792, overl. gem. Nijkerk 4-9-1857). Kinderen geboren te Nijkerk: Gerrit Pieter (geb. 12-3-1823), Barend (geb. 14-11-1825), Aartje (geb. 8-10-1828) en Leentje (geb. 8-3-1831).

Pn-IIId4
Behalve de al genoemde kinderen Evert, Dirkje en Beertje kreeg Dirkje ook nog de kinderen Aaltje (geb. c.1880), Aart (geb. c.1886), Maria (geb. c.1887), Dirkje (geb. c.1895) en Cornelia (geb. c.1897).

Pn-IIIg4
Lubbertje Camphorst trouwde op 9-7-1892 te Bunschoten met Jan ter Haar (geb. gem. Bunschoten c.1869, zn. v. Jan ter Haar en Neeltje Heinen), van wie zij in 1907 weduwe was. Zij hertrouwde op 20-3-1907 te Hilversum met Cornelis Letter (wednr. v. Hendrika Nagel, geb. gem. Bunschoten c.1849, zn. v. Tijmen Letter en Rijkje Bakker).

Pn-IVa3
Hendrik overleed in de gemeente Barneveld op 3-12-1915.

Pn-IVb10
Op 29-3-1927 is in de leeftijd van 0 jaar te Utrecht overleden Albert van Ginkel (zn. v. Albert van Ginkel en Rijntje Cornelia Kamphorst).

Pn-IVc (IIIb2)
Mevr. Gijsbertha Visscher-Van de Kuit stuurde ons een oude foto van rond 1900 (afb...), waarop Gijsbertus Kamphorst met zijn vrouw Evertje van Ruler, zijn zoon Willem en zijn dochter Gijsberta zijn afgebeeld.

Afb...: Gijsbertus Kamphorst met zijn gezin rond 1900.

Pn-IVc3
Gijsberta Kamphorst en haar echtgenoot Geurt van de Kuit, die op 20-8-1959 te Ede overleed, woonden te Hamborn in Duitsland van 1909 tot 1913 en in Nederland na 1913. Zij kregen de volgende kinderen: Geurt (geb. Hamborn 4-9-1909), Evertje (geb. Hamborn 13-10-1910, overl. 29-5-1911), Evertje (geb. Hamborn 21-4-1912), Grietje (geb. Hamborn 23-8-1913), Gijsberta (geb. gem. Vreeswijk 10-9-1915), Johanna (geb. gem. Ede 4-4-1918, overl. 2-5-1941), Wijmpje (geb. gem. Ede 26-1-1920), Mina (geb. gem. Ede 25-6-1923, overl. 21-7-1924), Mina (geb. gem. Ede 30-9-1925), Willem (geb. gem. Ede 3-6-1928, overl. 20-6-1945), Maria (geb. gem. Ede 4-3-1931, overl. 16-9-1932) en Maria (geb. gem. Ede 18-10-1933).

Pn-IVd1
Gerritje Kamphorst's echtgenoot Wouter Aartsen is geboren te Harderwijk op 16-12-1879. Gerritje vertrok na haar huwelijk in 1908 naar Zwolle, waar haar man toen smid was bij de Nederlandse Centrale Spoorwegmaatschappij. Op 5-1-1912 keerde zij terug naar Harderwijk en op 19-9-1912 vertrok zij van daar naar Monster (ZH). Zij is op 17-11-1964 overleden te Den Haag. Behalve de kinderen Willempje en Jacoba had zij een dochter Berendina Aartsen, geboren op 20-2-1914 te Monster.

Pn-IVd8
Jacobje's echtgenoot Jan Kuikhoven hertrouwt op 24-10-1929 te Ermelo met Jacobje's nicht Dirkje (IVe8). Hij is overleden op 8-6-1982 te Harderwijk.

Pn-IVg8
Jansje Kamphorst trouwde te Amersfoort op 14-3-1923 met Albert van Oostenbrugge, zoon van Albert van Oostenbrugge en Elisabeth Buijs. 

Pn-IVi3
Stijntje trouwde op 19-12-1906 te Hilversum met Cornelis Renzenbrink (meubelmaker en kellner, zn. v. Cornelis Renzenbrink en Anderijntje Smit, geb. gem. Hilversum 6-6-1886, overl. gem. Hilversum 25-10-1960, begr. Hilversum 28-10-1960 op de Noorderbegraafplaats). Zij kreeg tien kinderen, allen geboren te Hilversum, n.l.: Cornelis (geb. 4-4-1907), Lammert (geb. 9-7-1908), Anderijntje (geb. 8-1-1910), Elbertus (geb. 11-4-1911), Alida (geb.11-11-1913), Herman (geb. 5-6-1915), Dirk Jan (geb. 6-8-1917), Elbertje (geb. 16-3-1919), Gerritje (geb. 25-9-1920) en Bertus (geb. 27-3-1925).

Pn-IVk (IIIg1)
Bartje Camphorst had van Hendrik Aartsen drie kinderen met de familienaam Aartsen, allen geboren te Putten, n.l.: Aalbert (geb. 15-10-1882, overl. 24-10-1885), Hendrikus (geb. 21-11-1884) en Gijsbert (geb. 9-4-1887, overl. 18-5-1888). Van de arbeider Gijsbert Gerritse kreeg zij negen kinderen met de familienaam Camphorst, allen geboren in de gemeente Haarlemmermeer, n.l.:
1. Gijsbertus, volgt Vu
2. Alida, geb. 5-1-1890, overl. Haarlemmermeer 23-1-1892.
3. Hendrikje, zie Pn-IVk2 in het boek.
4. Reindert, geb. 4-6-1893, overl. Haarlemmermeer 12-9-1893.
5. Alida, geb. 25-9-1894, overl. Haarlemmermeer 30-9-1894.
6. Leentje, geb. 20-11-1895, overl. Haarlemmermeer 23-12-1895.
7. Neeltje, geb. 27-10-1896, overl. Haarlemmermeer 15-8-1897.
8. Geurtje, zie Pn-IVk3 in het boek en in dit supplement.
9. Hendrikus, geb. 29-12-1900, overl. Haarlemmermeer 4-5-1901.

Pn-IVk3
Geurtje werd geboren in de gem. Haarlemmermeer op 25-6-1898. Zij scheidde op 8-6-1936 van Maarten Klaas van der Hengst (geb. Leimuiden 23-1-1895) en hertrouwde op 20-9-1952 met Gerrit Oudshoorn (geb. gem. Valkenburg 23-4-1884).

Pn-IVl1
Gerritje Camphorst (geb. te Putten, dr. v. Hendrientje Camphorst) trouwde op 26-3-1907 te Nijkerk met Lubbert van den Berg (geb. te Putten, zn. v. Hendrik van den Berg en Johanna Timmer).

Pn-Vb
Wij bezochten de locatie Vn.34, waar Gerrit Jan met zijn gezin van 1921 tot 1924 gewoond heeft. De boerderij is in de tweede wereldoorlog afgebrand, maar de huidige bewoners ervan hadden een schilderij dat vóór 1940 is geschilderd (afb.  ).

Afb.  : Boerderij van Gerrit Jan van 1921 tot 1924.

Pn-Vc (IVb2)
Willem trouwde te Zwolle op 24-10-1907 met Antonette van Wielink (geb. gem. Zwolle april 1883, hertr. Zwolle 23-10-1919 Jacob Erdtsieck).

Pn-Vf2
Omdat Jan naar Canada emigreerde en daar nageslacht kreeg, moet achter zijn naam verwezen worden naar Pn-VIzzb in dit supplement.

Pn-Vm
Wij brachten een bezoek aan het voormalige bedrijf van Marinus Kamphorst op de locatie Vn.36. De boerderij stond er nog in al zijn glorie en de huidige bewoners hadden er een schilderij van (afb.  ).

Afb.  : Schilderij van de boerderij van Marinus Kamphorst.

Pn-Vn (IVf7)
Hendrik trouwt met Bertha Spelt op 31-10-1933 en kreeg met hem ook nog een kind Maria Hermina (geb. gem. Hoogland augustus 1941, overl. gem. Amersfoort 4-11-1942).

Pn-Vo(IVg3)
De roepnamen van Evert's kinderen, genoemd onder 1, 2, 3, 6 en 7 zijn respectievelijk Ger, Cor, Eef, Dina en Grada.

Ons werd een foto uit 1918 toegestuurd, waarop Evert en Evert­je staan afgebeeld met hun vier oudste kinderen. Van links naar rechts zijn dat Evertje, Gerritje, Evert Jan en Cornelia (afb.  ).
Er is ons gemeld dat de Holkersteeg tegenwoordig Holkerweg heet. Eigenlijk is dat jammer, want van oudsher werden alle ontsluitingswegen van de lager gelegen gedeelten van de Gel­derse Vallei stegen genoemd. Zo'n naamsverandering doet dus geen recht aan de geschiedenis van een streek.

Afb.  : Evert en Evertje met hun gezin in 1918.

Pn-Vo1
Uit een foto uit 1930 blijkt dat dochter Gerritje muzikaal was (afb.  ), maar het is ons niet bekend of zij ook lid is ge­weest van een band.

Afb.  : Dochter Gerritje met saxofoon in 1930.

Pn-Vo2
Cornelia's echtgenoot Evert Hendrik Elzenaar is overleden op 5-2-2006 en ook haar dochter Cornelia was in 2007 al overle­den.

Pn-Vo3
Evertje's dochter Jeanette Everdina (Netty) is overleden op 15-10-2002.

Pn-Vo7
Gerarda's zoon Anthony is overleden in 1979.

Pn-Vq1
Neeltje is overleden te Soest.

Pn-VIa (Va2)
Reindert Kamphorst's vrouw Jannetje Doppenberg kreeg 30-6-1946 te Amersfoort een levenloos kind.
Op de website van het Nationaal archief vonden wij een foto van de brand van 1975 in de autobandendump van Reindert Kamphorst (afb.  ).

Afb.  : Toeschouwers bij de autobandenbrand.

Pn-VIa3
Elbert (Bol) van Veen is op 30 januari 2007 overleden te Zwartebroek en 3 februari 2007 begraven te Terschuur.

Pn-VId (Va8)
Evert Kamphorst is overleden te Zwartebroek op 2-2-2003.
Op 29 november 2004 is op het adres Veenburgerweg 22 te Zwartebroek in de leeftijd van 83 jaar overleden Jannetje Hendriks (wed. v. Evert Kamphorst sinds 2 februari 2003).

Pn-VIj(Vh1)
Hermanus is overleden te Harderwijk op 18-9-2004 en werd begraven te Ermelo op 23-9-2004. Zijn vrouw Maartje is overle­den te Harderwijk op 11-1-2005 en is begraven te Ermelo op 14-1-2005.

Pn-VIj2
Hermanus' echtgenote Hennie Veeningen is overleden te Ermelo op 6-4-2005 en werd begraven te Ermelo op 11-4-2005.

Pn-VIl(Vh5)
Teunis is overleden te Ermelo op 5-12-2006.
 
Wij ontvingen een portretfoto, waarop Teunis is afgebeeld in de leeftijd van 72 jaar (afb  ).

Afb.  : Portret van Teunis Kamphorst.

Pn-VIo (Vl1)
Behalve de vier genoemde kinderen hadden Hendrik en zijn vrouw Rika Maria Kraay nog een zoon Lubbert (geb. gem. Nijkerk 21-8-1961).

Pn-VIr(Vm3)
Jan is overleden te Nijkerk op 1-2-2003 en werd begraven te Nijkerk op 6-2-2003.

Pn-VIr2
Aaltje kreeg te Putten een dochter op 13-3-2004. Zij noemde haar Hendrina Johanna Woutertje.

Pn-VIv(Vo4)
De roepnamen van Evert Jan's kinderen 5 en 6 zijn respectieve­lijk Everlyn en Ed.

In 1941 lieten de gebroeders Evert en Jan zich met hun echtge­notes fotograferen in de moestuin (afb.  ). Op de foto is links Evert Jan met zijn vrouw Geertruida en rechts Jan met zijn vrouw Breunisje te zien.
De typische haardracht met kuifje van jongetjes, zoals die in en kort na de tweede wereldoorlog in zwang was, is te zien op een foto uit 1953, waarop van links naar rechts Evert Jan's kinderen Ab, Jan Marten en Evert staan afgebeeld (afb.  ).

Afb.  : Evert Jan en zijn broer Jan met hun vrouwen.

Afb.  : De drie oudste kinderen van Evert Jan.


Pn-VIze5
Dennis Theodoor Kamphorst en Mariëlle Boxhoorn kregen nog een kind Maria Elizabeth Reiniera.

Pn-VIzr1
Wij ontvingen een foto van Gijsbertus Arend Camphorst als lid van de Raad van Toezicht van Trias woningen (afb.  ).

Afb.  : De heren Camphorst (links) en Van Eerdenburg (rechts).

Pn-VIzy
Uit Canada kwam een foto tot ons van Reindert Cornelis (Ryan) Camphorst, vermoedelijk genomen bij zijn huis (afb.  ).

Afb.  : Ryan Camphorst in Canada.

Pn-VIzzb(Vf2)
Jan emigreerde naar Canada.


Pn-VIIb2
Edwin Hein trouwde te Barneveld op 30-8-2002 met Janna Bertine Berkhof (geb. c.1975).

Pn-VIIc (VIa4)
Uit een artikel in de Barneveldse Courant blijkt dat Hendrik (Henk) Kamphorst reeds vanaf 1985 zijn eigen autobedrijf bezat aan de Rondweg te Zwartebroek. Zijn zoon William John (John) kwam later meewerken in het bedrijf. Onder diens leiding werd in 2004 een showroom gebouwd naast de bestaande werkplaats. Bij het krantenartikel was een foto afgedrukt van het bedrijf  (afb....). De derde, vierde, vijfde en zesde persoon van links zijn respectievelijk Henk's echtgenote Jannie Franken, Henk's moeder Jannetje Doppenberg, John en Henk.

Afb...: Autobedrijf Kamphorst.

Pn-VIIc1
Henry Brand trouwde op 13-6-2003 te Nijkerk met Ina Bos.

Pn-VIIn1
Gerrit Jan en Wilma kregen te Amersfoort een zoon Brent op 31-8-2002 en een zoon Loeck op 1-6-2004.

Pn-VIIt(VIj4)
Jan Karel en Ingrid Antonia kregen op 22-3-2005 te Kortenhoef een kind genaamd Gwen.

Pn-VIIy3
Wij ontvingen een portretfoto van Vincent Kamphorst (afb.  ).

Afb.  : Portret van Vincent Kamphorst (Pn-VIIy3).


Pn-VIIza(VIp3)
Teunis Jan trouwde op 15-10-2004 te Denekamp met Annemiek Sonneveldt (geb. Enschede 16-1-1976, dr. v. Antoon Sonneveldt en Gerarda Bastiana van Regteren. Annemiek schonk hem een dochter Lotte Anna, geboren te Enschede op 22-8-2005.

Pn-VIIzd(Vir3)
Marinus en Gerritje kregen op 29-1-2004 te Nijkerk een zoon, die zij Thomas noemden.

Pn-VIIzf1
Everard John (roepnaam Everard) trouwde met Branwen Cale op 21 juni 2003 en verhuisde naar een adres in Boulder. Hij kreeg met Branwen een dochter Eirwin in 2005.

Pn-VIIzf2
Margaret Ann en Chris Ritter zijn in 2005 gescheiden.

Pn-VIIzg1
Martin Evert John (roepnaam Martin) en Ingeborg Voolstra zijn getrouwd in 2004. Zij kregen een dochter Mirte in 2004 en een dochter Sanne in 2006.

Pn-VIIzh(VIv4)
Jan Marten's vrouw Cornelia Wilhelmina van den Heuvel is overleden op 8-1-2004. De roepnaam van hun zoon Bart Anthony is Bart.

Pn-VIIzi(VIv6)
De roepnamen van Evert Jan's kinderen zijn Anne en Tess.

Pn-VIIzj(VIv7)
De roepnaam van Gerhard is Gert en zijn kinderen worden Stefan en Paul genoemd.

Pn-VIIzk2
Michiel Cornelis Jan tr. IJsselstein 23-5-2003 Ciska van 't Land (geb. gem. IJsselstein 13-10-1980). Kind: Kilian Mathijs.

Pn-VIIIa
Reinier Kamphorst was na het jaar 2000 verbonden aan de firma Cheops Technolgy Netherlands B.V. op het adres Zonnebaan 34 te Maarssen.

Pn-VIIIg(VIIn2)
In het gezin van Jeroen en Winette werd op 21-4-2005 te Amers­foort een zoon geboren, die de naam Jeronimo kreeg.