Genealogische Werkgroep Kamphorst

Kamphorst, een Veluws en een Twents geslacht

Aanvullingen Voorthuizen

Vn-Inleiding
Kort na 1900 woonden nog steeds de meeste Kamphorsten van de tak van Voorthuizen in de buurtschap Zwartebroek. Op een schoolfoto van de lagere school van Zwartebroek uit 1917, ons ter beschikking gesteld door de Heer J. Luytjes te Barneveld, dragen dan ook elf van de achtentwintig gefotografeerde kinderen de naam Kamphorst.

Afb...: Schoolfoto van de lagere school te Zwartebroek in 1917.
Afb...: Nummering en namen van de geportretteerde kinderen op de schoolfoto.


Vn-IIa2
OP 5-2-1929 is overleden te Ermelo Gerardus Kraak in de leeftijd van 80 jaar (zn. v. Teunis Kraak en Hendrikje Kamphorst, wednr. van Aartje van Zoeren). Hendrikje heeft dus rond 1849 nog een zoon Gerardus gekregen.

Vn-IIb (Ia13)
De volgende afbeelding, aanwezig in het Legermuseum te Delft, toont de Prins van Oranje aan het hoofd van het 5e bataljon van de Nationale Militie te Quatre-Bras op 16-5-1815. (afb...). Zie ook bij Nk-Ia de afbeelding van een flankeur* en een korporaal van de Nationale Militie uit die tijd.

afb... : Een bataillon van de Nationale Militie in 1815

Vn-IIIa (IIa3)
Op 21-8-1841 te Veenendaal een doodgeboren kind aangegeven van Lammert Kamphorst en Jannetje Buitenhuis.

Vn-IIIc (IIb1)
Heintje Kamphorst kreeg ook nog een kind genaamd Aaltje van Esvelt (geb. gem. Barneveld bs. Zwartebroek 18-3-1848), dat jong overleed.

Vn-IIIc2
Stijntje Kamphorst had vier kinderen. Behalve de al genoemde waren dat Heintje Kamphorst (geb. gem. Arnhem 13-7-1883) en Arend Hendrikus Beitsma (geb. gem. Arnhem c.1892).

Vn-IIId1
Behalve Berendina had Stijntje Kamphorst nog een dochter Jannetje (geb. gem. Barneveld c.1889).

Vn-IIId4
Wij brachten een bezoek aan het huisje op de locatie Vn.7, dat door Maria Kamphorst en Aart van Veen gebouwd werd en van 1906 tot 1926 door hen werd bewoond. Het huisje stond er nog, maar het was wel vrij ingrijpend verbouwd door de huidige bewoners (afb  ).

Afb.  : Het huisje op locatie Vn.7 in 2006.

Vn-IIIe2
Op 1-8-1926 is overleden te Amersfoort in de leeftijd van 70 jaar Gerrit Kortus (zn. v. Jurrien Kortus en Mijntje van Beek, wednr. v. Jannetje Kamphorst)

Vn-IVa1
Door Hans van Maanen ingezonden trouwfoto van Heintje Kamphorst en Nikolaas van Maanen, afb .... De personen rechts op de foto achter Heintje zijn broers van de bruidegom en naast Heintje zit de moeder van de bruidegom. Links naast de bruidegom zit Heintje's vader Aalt Kamphorst. Achter hen staan zeer waarschijnlijk familieleden van Heintje, maar wij weten niet wie dat zijn.

afb... : Trouwfoto van Heintje Kamphorst

Vn-IVa5
Reijntje Gerritsen's echtgenoot Andries noemde zich vaker Van Soeren dan Buitenhuis. Ook een dochter van Reijntje en Andries heette Van Soeren.

Vn-IVb4
Heintje Aleida trouwde te Nijkerk op 1-12-1909 met Gijsbert van Dusschoten (geb. gem. Nijkerk in 1889, hertr. Apeldoorn 23-5-1929 Hermina Johanna Peppelenbos)

Vn-IVf
Teunis Kamphorst's vrouw Jannetje Jansen kreeg op 7-9-1918 een zoon Teunis, die op 14-9-1918 te Stoutenburg is overleden. Zij is zelf overleden te Stoutenburg op 11-6-1937.

Vn-IVg (IIIe1)
Een kleindochter van Gerrit Kamphorst, geboren in 1927, kan zich nog herinneren dat bij café De Mars paarden stonden in een aanpandende schuur met paardenstallen. Dit was een overblijfsel uit de tijd dat De Mars nog een echte herberg was, waarin "man èn paard" van de vrachtrijders werden ondergebracht.

Vn-IVh4
Gijsbertus Cornelis trouwde in ca.1946 met Geurtje van Veluw (geb. 4-12-1920).

Vn-IVj4
Teunisje overleed op 25 juli 2003 te Zelhem. Uit de rouwkaart blijkt dat zij twee kinderen had, n.l. Jaap te Lisse en Jan te Wassenaar. Ook had zij vijf kleinkinderen.

Vn-Va (IVb1)
Arie Kamphorst, zoon van Gerrit Kamphorst en Hendrika van Nimwegen, woonde in 1906 te Den Helder op het adres Bassingracht. Hij werd toen te Willemsoord als stoker 2e klasse aangenomen door de Koninklijke Marine en werd geplaatst op het instructieschip Van Spijk voor 5 jaar, ingaande 17-7-1906. Hij ontving hierbij een premie van fl. 16,- en een bedrag van fl. 64,- werd op zijn naam belegd bij de Rijkspostspaarbank.
Bij zijn indiensttreding was het signalement van Arie: lengte 1,71 m, aangezicht ovaal, voorhoofd hoog, ogen blauw waarvan één halfbruin, neus en mond gewoon, kin rond, haar donkerblond. Hij had "een geringe binnenwaardse stand der knieën" en "een geringe aderuitzetting vooral in het linker onderbeen". Deze afwijkingen waren echter geen beletsel voor de dienstneming
.

Vn-Vb (IVb3)
Op 20 september 1932 arriveerde een familie H. Kamphorst met het motorschip Indrapoera in Rotterdam. De familie werd vergezeld door Mej. H. Chr. Kamphorst en C. Kamphorst, kennelijk de kinderen van Hendrik's overleden broer Arie. Het schip was op 7 september uit Batavia en op 14 september uit Colombo vertrokken.
Door Hans van Maanen ingezonden foto van Hendrik Kamphorst en een briefkaart van Hendrik aan zijn nicht Heintje Kamphorst (IVa1). (afb .. en afb..)

afb.. : Hendrik Kamphorst

afb.. : Briefkaart van Hendrik aan zijn nichtje Heintje Kamphorst

Vn-Vd (IVb8)
Op 6 mei 1925 vertrok Gerrit Christiaan met het motorschip Jan Pieterszoon Coen van Batavia naar Amsterdam. Op 30 mei 1925 legde dit schip aan te Genua. De totale reis duurde dus ongeveer een maand. Op 6 mei 1936 ging Gerrit Christiaan aan boord van het motorschip Johan de Wit voor een reis van Batavia naar Amsterdam. Het schip vertrok op 10 mei uit Sabang en vervolgde zijn weg via Genua, Villefranche en Southampton. Het werd in Amsterdam verwacht op 30 mei.

Vn-Vd2
Aleida Gerarda's echtgenoot Reinout Muller overleed te Amsterdam op 1-4-2003 en werd gecremeerd te Zaandam op 7-4-2003.

Vn-Vd5
Amelia Hendrika overleed op 3-10-2003 te Ringsheim in Duitstland en werd gecremeerd. Haar urn werd bijgezet te Ringsheim.

Vn-Vk (IVg3)
Vermeldenswaard is dat Steven en zijn vrouw in Terschuur als eersten een pension voor kampeerders en zomergasten hadden. Omdat hun gasten uit de stad shorts droegen, werd er vanuit de buurt geklaagd dat de kampeerders "nakend rondliepen". Ook de boswachter kwam zijn beklag doen, want hij had een "knuffelend stelletje" aangetroffen in het bos.
Ook werd ons gemeld dat Steven met enkele kornuiten eens in een gevecht verwikkeld raakte met een groep zigeuners. Die hadden in de buurt van De Mars de "broodbuul" afgepakt van enkele schoolkinderen. Steven liep daarbij een schotwond op, die maar niet wilde genezen. De hagel uit het jachtgeweer kwam nog jaren later uit de wond tevoorschijn.


Vn-Vm1
Hendrika Woutera is overleden op het adres Platanenstraat 2 te Zwartebroek op 6-12-2004. Zij werd begraven op de Algemene Begraafplaats te Hoevelaken op 11-12-2004.

Vn-VIg
Petronella Kamphorst-Bosch is overleden op 29 januari 2007 te Zwartebroek en 3 februari 2007 begraven te Terschuur.

Vn-VIi(Vg1)
Vacantieoord De Kamphorst werd aan het einde van de twintigste eeuw verkocht aan de firma Baan uit Barneveld, die alle vacan­tiehuisjes liet afbreken en er een conferentieoord vestigde. Voor ons was dit een reden om hier een prent­briefkaart van één van die huisjes af te beelden (afb.  ). In het gezelschap voor het huisje zit Teunis met een kind op zijn knie.

Afb.  : Teunis met gasten voor huisje De Boschrand, ca.1950.

Vn-VIo(Vi3)
Gerrit Kamphorst is overleden te Zwartebroek op 18-5-2004.

Vn-VIp (Vi4)
Marinus Kamphorst, die in 1950 nog bij zijn moeder woonde op het adres Koperweg 12 te Zwartebroek, stond bekend als wichelroedeloper. Als zodanig werd hij geacht in staat te zijn aardstralen op te sporen en zo de beste plaatsen aan te wijzen voor o.a. kippen- en varkenshokken, nortonpompen en bedsteden. Soms sloeg daarbij de wichelroede zo fel uit, dat hij er blaren van in zijn handen kreeg.  Ook kon hij met zijn wichelroede de zwakke plaatsen in een  menselijk lichaam opsporen. Eens trof hij sterke aardstralen aan in iemand's woonstede. De bewoner kon dit moeilijk geloven, omdat hij niet lang geleden een kastje had gekocht om de aardstralen te breken. Volgens Marinus was dit het duidelijkste bewijs dat die kastjes niet deugen (5).

Vn-VIp5
Richard is op 9-9-2004 te Nijkerk gescheiden van Belinda van den Akker en woonde in 2007 samen met Sylvia van Barneveld (geb. Soest 9-2-1974, dr. v. Gijsbert van Barneveld en Maria Johanna Stolk). Met Sylvia kreeg hij op 20-1-2007 te Amers­foort een dochter Maud Maria Johanna. Richard woonde vanaf maart 2007 op het adres Sloep 59 te Nijkerk, waar hij toen hoofdagent van politie was. 

Vn-VIq5
Hendrik en Jeanette kregen te Nijkerk twee kinderen, n.l. Anouk op 30-11-2002 en Maud op 23-1-2007.

Vn-VIr (Vj1)
Gerrit's weduwe Suzanne Heyboer overleed op het adres Gruttoweg 8 te Stroe op 7-11-2003. Uit de overlijdensadvertentie blijkt dat haar dochter Evertje Elisabeth zich niet Liesbeth noemde maar Eefje.

Vn-VIs (Vj2)
Peter Kamphorst overleed op 19 mei 2004 en werd gecremeerd te Ugchelen in crematorium De Heidehof op 22 mei 2004. Hij woonde toen nog steeds op het adres Lange Zuiderweg 142 te Voorthuizen.

Vn-VIIg1
Yvonne verhuisde in april 2006 van haar flat aan de Parelvisserstraat in Apeldoorn naar een huis met een tuintje op het adres Tabaksstraat 22 te Deventer.

Vn-VIIh1
Janetje Kamphorst was in het voorjaar van 2007 bezig de laatste hand te leggen aan een literair-historisch proefschrift over de traditie van heroische en epische gedichten van West-Rajasthan in India. Zij hoopt daarop nog in het voorjaar van 2007 te promoveren aan de Faculteit der Letteren van de Rijks Universiteit Leiden.

Vn-VIIh2
Nicoline Kamphorst en Leonard Chapin zijn inmiddels verhuisd naar het adres Stichtse Rand 25 te Rhenen en kregen daar op 8 november 2005 een zoon Philip Henri. Wij ontvingen een foto van de nieuwe gezinssituatie (afb.  ).

Afb. : Het gezin Chappin-Kamphorst in 2006.

Vn-VIIi1
Manege De Kamphorst te Hilversum werd in 2004 door de Federatie van Nederlandse Rijschoolhouders aangewezen als één van de vier viersterrenmaneges in Nederland. Ook werd de manege in 2006 genomineerd voor de onderscheiding Hippische Ondernemer van het Jaar. De manege werd daarbij uitgekozen als derde van de ongeveer 800 maneges in Nederland.

Vn-VIIj2
Dana Anoesjka is in januari 2006 aan de Faculteit der Ruimtelijke Ordening van de Rijksuniversiteit Groningen gepromoveerd. Haar proefschrift ging over de decentralisatie van het milieubeleid in Nederland. Sinds juni 2006 werkt zij bij Alterra, een onderzoeksinstituut voor de groene ruimte in Wageningen. Zij werkt daar op het raakvlak van bestuurskunde en ecologie en voert allerlei onderzoek uit op het gebied van het natuurbeleid in Nederland.

Vn-VIIw(VIp1)
Edwin en Geertruida kregen op 2-9-2006 te Zwartebroek een zoon Sander.

Vn-VIIx1
Natascha woonde in 2007 samen met Bart-Hein Samplonius (geb. 9-2-1980) op het adres Doelenstraat 39 te Harderwijk. Zij kreeg daar op 29-11-2006 een zoon Tom Vico Samplonius.

Vn-VIIx2
Marianne trouwde op 9-6-2006 te Harderwijk met Sander Goosen­sen (geb. Harderwijk 11-12-1972).