Genealogische Werkgroep Kamphorst

Kamphorst, een Veluws en een Twents geslacht

Inleiding discrepanties

De gegevens in het boekwerk zijn ontleend aan onderzoek van verschillende bronnen. Onder andere gemeentelijke archieven van burgerlijke stand, DTB-registers etc. maar ook uit mondelinge informatie van nog levende familieleden. Het komt dan ook voor dat verschillende bronnen elkaar tegenspreken ten aanzien van bijv. geboortedata, huwelijksdata etc.
Het vergt daarom nader onderzoek welke bron het bij het juiste eind heeft.
Deze "vraagpunten" vindt u per tak in het menu onder Discrepanties.