Genealogische Werkgroep Kamphorst

Kamphorst, een Veluws en een Twents geslacht

Verbeteringen Apeldoorn

An-IIIa (IIa3)
Reinder's echtgenote Hermina van Blaan is overleden op 26-6-1764.

An-IIIc8
Niet Steventje's zoon Evert maar Steventje zelf is overleden te Wiessel en begraven te Apeldoorn in 1806.

An-IIId10
De huwelijken van Theunisje zijn als volgt: tr.(1) Apel­doorn 22-5-1790 Geurt Janssen Hulleman (landbou­wer, ged. Apeldoorn 17-3-1754, overl. gem. Apeldoorn bs. Hoog Soeren 11-5-1814), tr.(2) Apeldoorn 23-2-1815 Albert Gerrits Groothuis (ged. Vaassen 1760, overl. gem. Voorst 31-8-1829, zn. v. Gerrit Hendriks en Teuntje Runnenborn), tr.(3) Apeldoorn 15-10-1830 Hendrik Rein­ders Magnifiek (wednr. v. Janne Everts, geb. te Beekbergen, zn. v. Reinder Hendriks Magnifiek en Fenneke Reinders). Theunisje kreeg drie kinderen van Geurt Janssen Hulleman, n.l.: Jan (geb. 27-3-1791), Christina (geb. ca.1793) en Gerrit (geb. 1-12-1796).

An-Va (IVa3)
De verwijzing (An.15) onderaan het cursiefje op blz. 65 moet verwijderd worden.

An-VIId (VIc7)
Het huwelijk van Gerrit Kamphorst en Catharina Magendans werd gesloten op 6-6-1894. Het kind Martha werd bij dit huwelijk gewettigd.

An-VIIIb (VIIa3)
In het cursiefje en in het onderschrift van afb.26 moet "zil­veren huwelijksfeest" worden vervangen door "huwelijksfeest".

An-IXb3
Maria Johanna Kamphorst overleed niet en werd niet begraven in februari maar in januari 1957, zoals de grafsteen van Afb.30 aantoont.

An-IXj (VIIId7)
Het kerkelijk huwelijk van Anton en Mientje werd niet op 28-2-1965 maar op 18-2-1965 voltrokken.

An-Xb (IXb2)
Albertus Antonius Marinus werd niet geboren op 24-10-1953 maar op 22-10-1953, evenals zijn tweelingzusje Maria Johanna, zoals uit het opschrift van de grafsteen op blz.79 blijkt. Mogelijk is 24-10-1953 hun doopdatum.

An-Xf2
De geboortedatum van Stefan is niet 31-3-1889 maar 31-3-1989.