Genealogische Werkgroep Kamphorst

Kamphorst, een Veluws en een Twents geslacht

Verbeteringen Beekbergen

Bn-IIb (Ia4)
Het tweede huwelijk van Teunis met Janna Alberts komt te vervallen, want dit betreft het huwelijk van een Teunis Camp­horst van de tak van Voorst.

Bn-IIIb (IIb3)
De verwijzing (Bn.8) in de twintigste regel van bladzijde 96 moet verwijderd worden.

Bn-IIIb2
regel 4: Cromelin moet zijn Crommelin.

Bn-IIIb5
Hendrika Hartgers trouwde niet op 18-1-1837 maar op 9-1-1835. Haar buitenechtelijke zoon Abraham werd bij dit huwelijk gewettigd.

Bn-IIIb6
Niet Maria Kamphorst maar ene Maria Kamphuis was getrouwd met Bernardus Westhof. Uit het cursiefje bij Bn-IIIb blijkt dat Maria Kamphorst ongehuwd is gebleven.

Bn-IIIb7
Johanna Maria overleed op 9-9-1856 en niet op 10-9-1856.

Bn-IVa2
Petertje's echtgenoot Gerrit Palm werd niet op 2-3-1838 maar op 18-4-1840 geboren. Hij overleed op 9-8-1877.

Bn-Va (IVb2)
De verwijzing (Bn.22) op blz. 104 in de veertiende regel van het cursiefje moet veranderd worden in (Bn.3). In de laatste zin van het cursiefje naast afb.15 is sprake van Hartger's vrouw Hendrika. Dit moet zijn Johan Jochem's vrouw Hendrika.

Bn-VIa3
Verwijder hier de twee laatste zinnen. Deze staan ook in het cursiefje direct onder de afbeeldingen 19 en 20, waar ze thuishoren.