Genealogische Werkgroep Kamphorst

Kamphorst, een Veluws en een Twents geslacht

Verbeteringen Ermelo

Eo-Inleiding
De verwijzing (Eo.4) onderaan bladzijde 325 komt te vervallen.

Eo-Inleiding
De verwijzing op blz. 326 (Eo.5, afb.4) moet zijn (Eo.4, afb.1).


Eo-Inleiding
Op het kaartje van afbeelding 1 op blz 326 komt driemaal het punt Eo.12 voor. Hiervan is alleen het punt bij Horst juist.


Eo-Ia (Pn-Ia4)
In het cursiefje op blz. 328 moet (Eo.6) vervangen worden door (Eo.5) en (Eo.7) doorr (Eo.6).

Eo-IIa (Ia2)
In het cursiefje komen de verwijzingen (Eo.7) en (Eo.10) te vervallen.

Eo-IIIa (IIa2)
Echtgenoot Cornelis van der Horst werd geboren niet c.1813 maar c.1840

Eo-IIIe (IIb4)
De moeder van Elbert's echtgenote Teunisje van de Kuilen heette niet Gerritje Aarts de Haas maar Elbertje van Beek.
In het cursiefje komt onderaan op blz. 334 de verwijzing (Eo.12) te vervallen.

Eo-IVf11
Hein was geen zoon maar een pleegzoon van Willem Kamphorst en Gerritje Delorie. Omdat hij nooit officieel de familienaam Kamphorst gekregen heeft, staan zijn gegevens en die van zijn nageslacht ten onrechte in het boek vermeld.

Eo-IVg (IIIe2)
Evert Kamphorst en Hendrikje van Nijhuis trouwen niet te Ermelo maar te Nunspeet.

Eo-IVg1
Teuntje was geen onderwijzeres maar verpleegster in de psychiatrische inrichting te Veldwijk bij Ermelo.

Eo-IVg4
Janna woonde te Ermelo op de adressen Burgemeester van Oordt­straat 4 vanaf 1943 en Telgterweg 44 (thans Dr. Holtroplaan) vanaf 1956. Haar oudste dochter heet Hendrika Ulrika Teuntje (roepnaam Henny), haar dochter Teuntje Ida werd geboren in Den Haag en haar dochter Beppie heet voluit Bertha Cornelia.

Eo-IVh (IIIe3)
Elbert heeft nooit in de Frankenslag te Den Haag gewoond. Wel is zijn kleinzoon Elbert (VIzj) daar geboren op 6-6-1942. Elbert's eerste echtgenote heette niet Elizabeth Johanna maar Elizabeth Susanna Basting.

Eo-IVh5
Mientje's dochter heet niet Elizabeth Susanne maar Elizabeth Susanna.

Eo-IVi (IIIe4)
In de eerste zin van het cursiefje op blz. 347 komt de verwijzing (Eo.21) te vervallen.

Eo-Vb(IVb8)
Jan's eerste vrouw Stijntje Pul is niet overleden op 15-10-1939 maar op 15-12-1939.

Eo-Vj (IIIe7)
In het cursiefje op blz. 356 moet de verwijzing (Eo.35) veranderd worden in (Eo.32).

Eo-Vp (IVf11)
Hein heeft altijd de familienaam Ravesloot behouden en heeft nooit de naam Kamphorst aangenomen (zie bij Eo-IVf11). Daarom staan al zijn gegevens en die van zijn nageslacht ten onrechte in het boek vermeld.

Eo-Vr (IVg5)
Evert Willem en zijn vrouw verhuisden in 1976 niet naar Els­peet maar naar Elburg.

Eo-VIc (Vb2)
Jan's echtgenote Helena Johanna Koopsen werd niet op 26-11-1959 geboren. Dat is haar huwelijksdatum.

Eo-VIk1
Het beroep van Helène is niet winkelbediende maar tandartsas­sistente.

Eo-VIo(Vf7)
Onderaan de cursieve tekst op blz.373 zijn de kinderen van afbeelding 51 in de verkeerde volgorde genoemd. Die volgorde moet zijn: van links naar rechts Aalt, Henri, Arjan en Corin­ge.

Eo-VIze (Vp2)
Nico Willem heette niet Kamphorst maar Ravesloot (zie bij Eo-Vp) en staat dus met zijn zoon ten onrechte in het boek beschreven.

Eo-VIzf (Vp3)
Ronald Marcel heette niet Kamphorst maar Ravesloot (zie bij Eo-Vp) en hoort met zijn dochter niet in het boek thuis.

Eo-VIzg (Vr1)
Evert trouwde niet op 1-9-1997 maar op 1-9-1977.

Eo-VIzi (Vr3)
Niet deze Evert Willem zelf maar diens grootvader Evert Willem Kamphorst en grootmoeder Hendrika Fenna van der Haar woonden vanaf 1998 samen te Elburg op het adres Nunspeterweg 17b.

Eo-VIzi2
De gehele tekst m.b.t. Evert Willem's samenwonen is niet van toepassing, want het betreft hier een andere Evert Willem (Eo-Vr).

Eo-VIzm3
Gerald werd niet geboren op 19-4-1979 maar op 19-4-1977.