Genealogische Werkgroep Kamphorst

Kamphorst, een Veluws en een Twents geslacht

Welkom bij de Genealogische Werkgroep Kamphorst

Op zaterdag 3 mei 2003 werd in het verenigingsgebouw De Aker te Putten ten overstaan van ruim 350 aanwezigen een boek ten doop gehouden met de titel "Kamphorst, een Veluws en een Twents Geslacht".

Boek Kamphorst

Het boek is samengesteld door de Genealogische Werkgroep Kamphorst, die bestaat uit vijf amateurgenealogen. In het boek wordt niet alleen genealogische maar ook biografische informatie gegeven over 2198 personen met de familienaam Kamphorst of Camphorst, die leefden tussen 1550 en heden. Hiervan behoren 2102 personen tot het Veluwse geslacht, dat is onderverdeeld in de takken van Voorst, Apeldoorn, Beekbergen, Arnhem, Voorthuizen, Amersfoort, Putten, Nijkerk en Ermelo, en 86 personen tot het Twentse geslacht, dat bestaat uit slechts één tak van Hengelo.

Behalve een index op de voornamen van al deze Kamphorsten is er ook een index op de familienamen van 587 aangetrouwde mannen en een alfabetisch gerangschikte verklarende woordenlijst. Het boek beslaat 456 pagina's en is rijk geïllustreerd met 388 afbeeldingen in zwartwit. Hierbij zijn 11 fragmenten van een topografische en militaire kaart uit 1860, waarop de woonlocaties van vroegere Kamphorsten zijn aangegeven, 24 kadasterkaartjes, die informatie geven over hun bezit aan onroerend goed, en 6 andere plattegronden.

De oplage van het boek is 1200, waarvan inmiddels al ongeveer 1100 exemplaren zijn verkocht. Doordat de werkgroepsleden de kosten van het onderzoek en de redactie grotendeels voor eigen rekening hebben genomen, kon de prijs van het boek beperkt blijven tot 15 euro.
De boeken zijn nog tegen contante betaling af te halen bij Gert van de Pol te Voorthuizen (tel. 06-51894090)
Wil men de boeken toegestuurd krijgen, komen daar wel verzendkosten bij.

 

Al tijdens het verschijnen van het boek was de werkgroep er zich van bewust dat de inhoud ervan niet volledig en ook niet foutloos is. Deze website is bedoeld om aanvullingen en verbeteringen van de inhoud van het boek bekend te maken. De website zal voortdurend worden geactualiseerd aan de hand van nieuwe informatie. De lezers van het boek worden dan ook uitgenodigd resultaten van aanvullend genealogisch onderzoek en meldingen van onjuiste gegevens in het boek door te geven aan Gert van de Pol via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De website bevat hierna drie hoofdstukken.
In het hoofdstuk "Aanvullingen" worden resultaten van aanvullend onderzoek en andere aanvullingen op de inhoud van het boek opgenomen.
Het hoofdstuk "Verbeteringen" bevat correcties van onjuiste gegevens in het boek.
In het hoofdstuk "Discrepanties" tenslotte wordt gerapporteerd in hoeverre gegevens in het boek afwijken van gegevens in andere secundaire bronnen, zoals andere boeken, de website Wiewaswie,  andere websites en publicaties van de Vereniging Veluwse Geslachten. Om er achter te komen welk van deze conflicterende gegevens het juiste is, moet men teruggaan naar de primaire bronnen in de archieven. Wij nodigen lezers van deze website uit zulk "corrigerend" archiefonderzoek te doen en de resultaten daarvan aan ons door te geven.
De paragrafen van de volgende hoofdstukken van deze website hebben een volgorde die overeenkomt met die van de inhoud van het boek. Hierbij wordt bij elke paragraaf vermeld op welke tak en persoons- of gezinscode van het boek het betreffende onderdeel betrekking heeft. Bij uitbreidingen van de genealogie worden voor nieuwe personen en gezinnen uiteraard nieuwe codes ingevoerd. Deze personen en gezinnen worden dan in het hoofdstuk Aanvullingen van deze website behandeld.
Paragrafen in cursieve tekst hebben betrekking op de biografische gegevens in de cursiefjes van het boek, en paragrafen in vette tekst op inleidingen van de takken.

Als wij in de loop van de komende jaren voldoende bijdragen ontvangen, zal overwogen worden de inhoud van de website te publiceren in de vorm van een volgend gedrukt supplement. (Het eerste supplement is verschenen in 2007). Wij roepen daarom de lezers van deze website op zo veel mogelijk aanvullingen, verbeteringen en illustraties naar ons op te sturen. Mocht u oude familiefoto's in uw bezit hebben, dan willen wij daarvan graag een fotografische kopie ontvangen voor vermelding in de website en opname in het supplement. Wilt u op de achterzijde van de foto de relevante bladzijde en de persoons- of gezinscode van het boek vermelden en aangeven wat en wie er op zijn afgebeeld ? U kunt uw foto's sturen naar Gert van de Pol, Rubensstraat 27, 3781VK  Voorthuizen. Hij zal de foto's scannen en daarna naar u terugsturen.