Genealogische Werkgroep Kamphorst

Kamphorst, een Veluws en een Twents geslacht

Verbeteringen Nijkerk

Nk-Inleiding
De verwijzing (Nk.3) bovenaan bladzijde 290 moet zijn (Nk.3 op Afb.2) en de verwijzing (Nk.4, afb.4) onderaan de inleidende tekst moet zijn (Nk.3 op afb.3, afb.4).

Nk-Ia (Pn-Ia5)
Op een schutblad van een familiebijbel wordt vermeld dat Gerrit's vrouw Jannetje van Norden werd geboren op 6-12-1797.
De verwijzing (Nk.5) op de twintigste regel van het cursiefje moet zijn (Nk.­4).

Nk-IIa (Ia2)
Beert's tweede echtgenote Gijsbertje woonde bij zoon Dirk te Baarn niet in 1981 maar in 1881. Haar moeder heette niet Cornelia van der Nel maar Cornelia van der Wel.

Nk-IIa13
Dirk trouwde niet in 1907 maar in 1917.

Nk-IId (Ia8)
Evert Kamphorst overleed op 30-5-1910

Nk-IVe(IIId2)
In de cursieve tekst op blz.302 van het boek staat abusievelijk vermeld dat op afbeelding 15 kleinzoon Jan op de schoot van Heintje zit.

Nk-IVf1
Janna werd geboren op 1-12-1900, evenals haar tweelingbroer Hendrik.

Nk-Vb(IVb3)
Beert woonde in de gemeente Huizen op het adres Oude Bussumse­weg 17 van 1939 tot 1965, te Bussum op het adres Prinsenstraat 11 van 1965 tot 1972 en te Bussum op het adres Akkerlaan 24 vanaf 1972. Hij is niet overleden in de gemeente Bussum maar in de gemeente Blaricum. Zijn vrouw heette niet Pauline Emile maar Paula Emilie.

Nk-Vh2
Siep is niet overleden in de gemeente Nijkerk maar in de gemeente Amersfoort.

Nk-Vi1
Cornelia woonde vanaf 1956 niet op de in het boek genoemde adressen te Nijkerk maar te Amersfoort.

Nk-Vi3
Jan is niet overleden op 10-11-1936 maar op 10-1-1936.

Nk-Vk(IVe9)
Reindert's echtgenote heet niet Wiepke maar Wiep Ida. Zij was niet kleuterleidster te Nijkerk maar hoofdleidster te Doornspijk. De straat waaraan zij woonden in Utrecht was niet Begotadreef maar Bogotadreef.

Nk-Vk1
Henriëtte Ilse's echtgenoot en schoonvader heten niet Van der Vaart maar Van der Voort. Haar man was niet projectmanager te Zeist maar in Almere.

Nk-Vk2
Herma Boukje heet in werkelijkheid Herma Bauke.

Nk-VId(Vb1)
Bab's eerste vrouw Geertruida heet niet Bommlé maar Bommelé. Hij woonde aan de Kolonel Falbastraat vanaf 1986 en dus niet vanaf 1989.

Nk-VIe1
De naam Mariek moet zijn Marieke.

Nk-VIn2
Ritha's doopnaam is niet Hendrika Charlotte maar Hendrika Charlotta.

Nk-VIq (Vi6)
De verwijzing (Nk.13, afb.64) op blz. 174 in het cursiefje moet zijn (Nk.1, afb.64).

Nk-VIs3
Marije werd niet geboren op 6-1-1985 maar op 7-1-1985.

Nk-VIt3
Sandra is niet geboren op 18-7-1970 maar op 18-8-1970 en zij heeft nooit in Haarlem gewoond.

Nk-VIx (Vm4)
Jacob (Jaap) Kamphorst overleed op 16-4-1992 te St.Michiels­gestel en werd begraven op de begraafplaats van het klooster St. Josefoord te Nuland.