Genealogische Werkgroep Kamphorst

Kamphorst, een Veluws en een Twents geslacht

Verbeteringen Putten

Pn-IIa (Ia1)
Reindert's vrouw Bartje werd niet geboren op 10-2-1787 maar op 10-2-1788.
De verwijzing (Pn.2) op de dertiende regel van het cursiefje op blz. 220 moet zijn (bij Eo.40).

Pn-IVc3
Gijsberta is geboren op 22-3-1888 en dus niet op 22-5-1888.

Pn-Vh (IVe1)
De verwijzing (Eo.43) naast de foto op blz. 241 moet worden verwijderd.

Pn-Vi (IVe3)
De verwijzing (Eo.44) bovenaan bladzijde 242 moet verdwijnen.

Pn-Vo(IVg3)
Op de foto van afbeelding 30 in het boek staat vader Evert links en zoon Evert Jan rechts en niet andersom.

Pn-Vo7
Gerarda's jongste kinderen heten niet Anthonie en George maar Anthony en Gerald.

Pn-Vv (IVm2)
Elbert's echtgenote Cornelia van der Spruit overleed niet te Lisse maar te Leiden in 1987.

Pn-VIi3
De echtgenoot van Paula en diens vader heten niet Tijmaar maar Tijhaar.

Pn-VIv5
Everlyn Gerarda's echtgenoot heet niet Joannes Henricus maar Johannes Hendricus.

Pn-VIIw1
Björn Alisch is een zoon uit het eerste huwelijk van Evert Jan's vrouw Cornelia Jopert en draagt dus niet de naam Kamphorst.

Pn-VIIzh(Viv4)
Jan Marten's vrouw Cornelia Wilhelmina was niet de dochter van Johannes maar van Anthonie van den Heuvel.

Pn-VIIzk1
Sonja's echtgenoot Raymond Johannes Naber werd niet geboren op 4-8-1961 maar op 3-8-1961.

Pn-VIIzzb (VIzu1)
Paul Marco Peter Camphorst trouwt niet met Kaew Jai Kradao maar met Kaewjai Kradao. Zijn tweede zoon heet niet Tanno Milam maar Tanno Milan.