Genealogische Werkgroep Kamphorst

Kamphorst, een Veluws en een Twents geslacht

Verbeteringen Voorthuizen

Vn-IIa1
Cnelisje is een Kamphuis en dus geen dochter van Hendrik Gerritsen Kamphorst.

Vn-IIIe (IIb6)
De verwijzing (Nk.11) op blz. 138 moet zijn (Nk.12) en (Nk.12) moet zijn (Nk.11).

Vn-IVc1
Deze Heintje is geen buitenechtelijk kind van Heintje Kamphorst (Vn-IVc) maar een Stijntje Kamphorst (Vn-IIIc2).

Vn-IVe4
Deze eerste Gerrit is geen kind van Petrus Kamphorst.

Vn-IVg (IIIe1)
Gerrit Kamphorst werd geboren op 15-11-1862 en zijn echtgenote Teunisje van Meerveld werd geboren op 4-10-1859.
De verwijzingen (IVe), (IIIg8), (IVh3), (IIIg9), (IIIg5) en (IIIg3) naast afbeelding 25 moeten veranderd worden in respectievelijk (?), (IVg8), (Vj3), (IVg9), (IVg5) en (IVg3).

Vn-IVh2
Johannes, het tweelingbroertje van Gijsberta, is jong overleden.

Vn-IVh3
Maria is of wel jong overleden of wel overleden te Leusden op 10-8-1904. De abusievelijk bij haar vermelde gegevens hebben betrekking op dochter Maria van Aart Jan Kamphorst (Vn-IVi1).

Vn-IVi1
Maria is geboren te Zwartebroek op 9-12-1903. Zij was dienstbode te Ede van 1924 tot 1938. Zij woonde te Ede achtereenvolgens op de adressen Bergstraat 9, Stompekamp 16 en Doesburgerbuurt Ee12b vanaf 1924, Doesburgerbuurt Ee25 vanaf 1930 en Doesburgerbuurt 2a vanaf 1938. Zij trouwde te Ede op 2-4-1941 met H.Overeem (geb. Ede 18-8-1907, overl. Ede 31-12-1985). Met hem kreeg zij de kinderen Beertje Hendrikje op 22-3-1942, Johannes op 10-7-1943 en Hendrik op 25-8-1944. Maria is overleden te Ede op 28-1-1990.

Vn-IVj (IIIe6)
Corelia moet zijn Cornelia.

Vn-Vj (IVg2)
Gerrit Kamphorst overleed op 14-3-1940 en werd begraven te Voorthuizen op 19-3-1940.

Vn-Vk (IVg3)
De eerste dochter Teunisje Geertruida Margaretha werd niet geboren en overleed niet in de buurtschap De Glind maar in de buurtschap Terschuur. Ook de tweede dochter Teunisje Geertruida Margaretha werd daar geboren. Steven woonde n.l. pas met zijn gezin op het adres Postweg 38 te De Glind van 1937 tot 1953, komende van het adres Harselaarseweg 54 te Terschuur. Steven trouwde overigens niet op 10-1-1925 maar op 24-12-1924 en zijn tweede dochter trouwde niet op 11-5-1950 maar op 11-5-1951.

Vn-Vq (IVk6)
Simkje Voerman is geboren op 3-4-1921, overleed op 31-8-2001 en werd begraven op 5-9-2001.

Vn-Vq4
Frederike Sietske's echtgenoot heet Egbert Jan van Dalen. Hij is de zoon van Anna Egbertina (Ankie) Boet.

Vn-VIj (Vh3)
Niet Gerrit's vrouw Petronella Vlastuin maar Gerrit zelf is overleden op 11-10-1997.

Vn-VIn6
Echtgenoot Willem Pol werd niet geboren in 1848 maar in 1948.

Vn-VIv (Vl4)
Evert Kamphorst werd niet op 20-5-1931 maar op 30-5-1931 geboren.

Vn-VIx1
Marco Jan Cornelis Kamphorst werd niet op 9-11-1988 maar op 19-11-1988 geboren.

Vn-VIIi (VIi3)
De verwijzing (Vn.31) op blz. 182 naast afbeelding 80 moet zijn (Vn.28).

Vn-VIIId (VIIt1)
Robert Eduard (Eddy) Kamphorst werd bij zijn huwelijk Gereformeerd Synodaal i.p.v. Gereformeerd Vrijgemaakt. Zijn vrouw heet Isabelle Constance (Isabelle) en zijn kinderen heten Pim Ivo Maarten (Pim) en Vera José (Vera).