Genealogische Werkgroep Kamphorst

Kamphorst, een Veluws en een Twents geslacht

Woordenlijst

Verklarende woordenlijst

Ter aanvulling op de verklarende woordenlijst in het boekwerk volgen hierna nog een aantal woorden met hun omschrijving.

flankeur, vleugelman van in een verspreide gevechtsorde optredende infanteristen
hof, wordt in het boek ook gebruikt in de betekenis van een boerderij of ander gebouw van waaruit de bezittingen van een grootgrondbezitter in een bepaalde streek worden geadministreerd.
mineur, een soldaat die landmijnen legt
plaats wordt in het boek ook gebruikt in de betekenis van erf
sappeur, een soldaat die loopgraven aanlegt