Genealogische Werkgroep Kamphorst

Kamphorst, een Veluws en een Twents geslacht

Tak Ermelo

Eo-IIIc2
De juiste overlijdensdatum van Metje is 10 april 1956. Haar echtgenoot is overleden op 24 maart 1956 en niet op 28 maart.

Eo-IIId4
Gerrit Vliek werd niet geboren op 6 maart 1888, maar op 15 maart 1888.

Eo-IVl
De in het boek vermelde kinderen Lubbertje en Lubbertus Gerhardus waren geen kinderen van Jannetje en dienen hier verwijderd te worden.

Eo-Vi
Niet deze Peter, geboren 30 januari 1915 huwde met Babette Nicklas maar Peter, geboren 28 maart 1905. De aanvulling in supplement 1 onder Eo-Vi dient dus verplaatst te worden naar Eo-IVd1

Eo-Vo
Joop is niet te Zwolle overleden maar in Dalfsen en werd begraven in Welsum.

Eo-Vu
Jan Kamphorst is niet op 16 december 1930 geboren maar op 15 december 1930.

Eo-Vu2
Peter heet voluit Evert Peter en zijn echtgenote heet voluit Christina Jacomina Stijf en zij is geboren op 30 juli 1967 te Wapenveld (gem. Heerde).